Zjednodušili sme SAKo certifikáciu

Zjednodušili sme SAKo certifikáciu

Keď sme asi pred dvomi rokmi v Akreditačno-certifikačnej komisii začali riešiť, ako zjednodušiť komplikovaný a administratívne náročný proces certifikácií, premýšľali sme aj nad tým, ako sprístupniť certifikácie aj pre koučov, ktorí vedia koučovať, hoci ešte nemajú požadované hodiny praxe.

Rozhodli sme sa vtedy, že na malom Slovensku sa skúsime odkloniť od medzinárodného nastavenia a zjednodušíme podmienky certifikácie. Takže sme ponúkli možnosť prihlásiť sa na certifikáciu s jedinou povinnou oblasťou, a to vzdelaním. Zrušili sme tak potrebu dokumentovania mentoringových hodín a praxe. Samozrejme, neznamená to, že mentoring a prax nepovažujeme za dôležité. Dlhodobo napríklad pri neúspešnej certifikácii dávame koučovi mentoringovú spätnú väzbu ku kompetenciám.

V pilotnej alternatíve sme dali príležitosť najprv novým koučom, ktorí sa zaujímali o získanie titulu KcS – Kouč certifikovaný SAKo a neskôr sme pilot rozšírili aj pre záujemcov o titul PKcS – Profesionálny Kouč certifikovaný SAKo.

Zjednodušili sme proces, nie očakávania na kvalitu.

Dôraz sme presunuli na praktické preukázanie schopnosti koučovať v jednej nahrávke a jednom „živom“ koučovacom rozhovore pred Certifikačnou komisiou.

Udelením SAKo certifikátu garantuje asociácia kvalitu „svojich“ koučov. Praktické preukázanie kompetencií kouča v dvoch rozhovoroch nám umožňuje toto prevzatie zodpovednosti voči trhu a klientom, keďže si opakovane overujeme, že vedia koučovať podľa štandardov ICF a napĺňajú kompetenčné aj etické rámce.

Ako teda vyzerá proces z pohľadu záujemcov o SAKo certifikáciu

Prvom kroku záujemca o SAKo certifikát zasiela žiadosť o certifikáciu, doklady o absolvovanom vzdelaní kouča, nahrávku koučovacieho rozhovoru a sebareflexiu svojich kompetencií k zaslanej nahrávke. V prípade, že priamo v nahrávke nezaznieva súhlas klienta, posiela aj písomný súhlas v použitím dôverných informácií v tejto nahrávke od klienta.

V druhom kroku, po posúdení všetkých podkladov, si záujemca o certifikáciu dohodne s Certifikačnou komisiou termín na „živý“ certifikačný koučing. Ten prebieha online a klientom je jeden z členov komisie. Hodinu trvajúce online stretnutie má niekoľko častí – po úvodnom zladení prebehne 30 minútové koučovanie, po ňom sa komisia poradí bez prítomnosti kouča a v závere oznámi koučovi výsledok a krátku spätnú väzbu.

Následne dostane kouč mailom svoj certifikát. Alebo, ak certifikácia skončila neudelením certifikátu, dostane písomnú spätnú väzbu ku svojim kompetenciám.

Od 1.7. platí už len zjednodušený proces

Po 2 rokoch pilotovania zjednodušenej certifikácie pre KcS a PKcS, počas ktorých sme nenarazili na riziká alebo prekážky v takomto prístupe, sme sa rozhodli, že je čas úplne nahradiť pôvodný proces jednoduchšou formou.

Aj v tomto prístupe sme zachovali skrátené konanie pre absolventov ACTP kurzov a uznávanie ICF certifikátov.

Rovnaké zostali aj platnosti udelených certifikátov – 3 roky pre KcS a 5 rokov pre PKcS a MKcS. Pre obnovovanie certifikátu zostala v platnosti požiadavka na 30 hodín ďalšieho koučovského rozvoja, ale aj tu sme zrušili preukazovanie praxe.

No a spustenie SAKo certifikácie do MKcS úrovne máme naplánované od januára 2021.

Ak máte záujem o SAKo certifikáciu, všetky informácie a pokyny nájdete na web stránke SAKo v časti Certifikácia koučov.

Andrea Profantová, PCC, MKcS, Predsedníčka ACK, koučka a mentorka

10. júla 2020Comments OffCertifikácia | certifikovaný kouč | kouč | sako
Komentáre

Komentáre sú vypnuté