O čom je Akreditačno-Certifikačná Komisia

O čom je Akreditačno-Certifikačná Komisia

Keď v roku 2012 ACK vznikala, bolo primárnym cieľom zjednodušiť slovenským koučom prístup k certifikácii vďaka realizácii v slovenčine, aj cez nižšie náklady, v porovnaní s medzinárodnou certifikáciou. Požiadavky na kvalitu sme zachovali identické s ICF nastavením.

Hneď od začiatku sme pre túto cieľovú skupinu priniesli aj proces akreditácie slovenských vzdelávacích aktivít pre koučov. Tu bolo cieľom umožniť slovenským rozvojovým aktivitám pre koučov získať potvrdenie o kvalite s ohľadom na etiku a kompetencie kouča, aj samotný priebeh vzdelávania.

Pri certifikácii aj akreditácii nám okrem sprístupnenia samotných procesov šlo aj o vytváranie povedomia o koučoch, ktorí vlastnia certifikát, a teda majú pre klientov garantovanú kvalitu od asociácie. A vytvárať aj databázu vzdelávacích aktivít, ktoré úspešne prešli posúdením koučovskou autoritou, ktorou SAKO na Slovensku nepochybne je. Podporovať takého partnerstvo s klientmi bolo kľúčovou ambíciou smerom von z asociácie.

Až do tohtoročného Valného zhromaždenia fungovala ACK od začiatku v rovnakom 5-člennom zložení, na jar sme ju rozšírili o dvoch nových členov, aby sme získali väčšiu rôznorodosť, aj kapacitu pre certifikácie a akreditácie. Komisia funguje cez spoločné diskusie o všetkých podstatných témach a cez spoluprácu pri riešení jednotlivých tém.

Čomu sa ACK venuje

Primárnymi oblasťami sú procesy akreditácie a certifikácie. Aby sme mohli systematicky a férovo hodnotiť certifikácie a akreditácie, potrebovali sme pripraviť pravidlá ich fungovania. Všetky podklady a dokumenty sme na začiatku vytvorili a ďalej ich priebežne podľa potrieb upravujeme pre realizáciu oboch procesov.

V certifikáciách nás teraz teší, ako sme, po 2 rokoch prípravy a pilotovania, k 1.7.2020 zásadne zjednodušili požiadavky pri žiadaní o certifikáciu, no bez ohrozenia kvality.

Prvotným dôvodom bolo umožniť získanie certifikátu aj začínajúcim koučom, ktorí ešte nemajú dostatočnú prax (minimálne 100 hodín koučovania), aby mohli žiadať o certifikáciu v pôvodnom nastavení. Takže sme riešili úroveň KcS – Kouč certifikovaný SAKOm. No naším cieľom je aj zvyšovanie kvality koučovania na Slovensku, čo dáva zmysel aj cez rozširovanie počtu seniorných koučov s certifikátom na úrovni Profesionálny kouč a Majster kouč. Preto sme v ďalšom kroku rozšírili zjednodušený postup aj pre PKcS a úplnou novinkou v certifikáciách na Slovensku je aj úroveň MKcS, na ktorú sa chystáme zverejniť postup získavania od januára 2021.

Pre našu jednotnosť v hodnotení sa priebežne spoločne kalibrujeme na pozorovanie kompetencií kouča. Robili sme to tak od začiatku, a teraz sme si ich ďalší beh naplánovali aj preto, že máme v ACK dvoch nových členov. Pri takejto príležitosti vznikla aj myšlienka zrealizovať spoločný verejný mentoring s dvomi MCC koučmi, ktorý sme zrealizovali v októbri 2018.

Pri akreditáciách sme sa tiež rozhodli zjednodušovať, aby sme mohli záujemcom o koučovanie, aj koučom s absolvovaným vzdelaním, ponúkať overené a kvalitné rozvojové aktivity. Zjednodušujeme administratívu a rozširujeme alternatívy, aby sme umožnili širšiu ponuku rozvoja. Naposledy sme rozšírili možnosti akreditovania aj pre kratšie rozvojové aktivity, čím sme okrem ucelených programov a kurzov pre záujemcov o koučovanie, umožnili získanie akreditácie aj pre kurzy, workshopy a semináre pre koučov s ukončeným úvodným vzdelaním, alebo verejnosti so záujmom o koučovací prístup. Umožnili sme tým napríklad získať akreditovaný status krátkym rozvojovým aktivitám, ktoré si organizujú regionálne kluby koučov.

Jedným z motívov pre rozšírenie akreditovaných alternatív bolo aj prepojenie na proces obnovenia certifikácie, kde potrebujeme preukázať ďalšie absolvované koučovské vzdelanie a akreditované rozvojové aktivity sú asi najjednoduchšími a najistejšími možnosťami.

Akreditáciám sa v ACK venujeme aj v rámci spolupráce s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré nás ako autoritu pre oblasť koučovania oslovilo s témou na definovanie požiadaviek do ich Štandardu pre akreditáciu koučovského vzdelania.

Čo ďalej

Po rozšírení SAKO členstva o formu pre firmy (VZ 2020), premýšľame nad možnosťou a formou, ako „certifikovať“ firmy / zamestnancov na využívanie koučovacieho prístupu. Pretože veríme, že koučovací prístup je prirodzenou zručnosťou manažéra a jeho leadershipu a, zároveň, je nevyhnutným predpokladom pre agilné riadenie, ktoré je teraz často skloňovaným v riadení (už nielen IT) firiem.

Na január pripravujeme pre členov SAKO spoločnú ACK online rozvojovú aktivitu, presný termín aj detaily k eventu sa dozviete cez FB a mailing.

Nad čím by sme mali ďalej, a nielen v ACK, premýšľať a pracovať, je otázka, ako povedomie o SAKO certifikácii a certifikovaných koučoch viac zviditeľňovať na trhu – u klientov v biznis a súkromnom sektore, ale aj v oblastiach ako školstvo, zdravotníctvo a všade, kde pracujú s ľuďmi. S cieľom, aby mali všetci informáciu o tom, že ak hľadajú kvalitného kouča, tí s certifikáciou sú dobrou voľbou.

V ACK oceníme vaše návrhy, čomu ďalšiemu by sme sa mohli ako celé SAKO alebo z pozície ACK venovať, aby sme ešte viac podporovali víziu rozvoja koučovania a hodnotu certifikácie a akreditácie.

Andrea Profantová, PCC, MKcS, Predsedníčka ACK, koučka a mentorka

30. novembra 2020Comments Off, Certifikácia | certifikacia sako | certifikovaný kouč
Komentáre

Komentáre sú vypnuté