Kouč je ten, kto pomôže človeku „prehodiť výhybku“

Kouč je ten, kto pomôže človeku „prehodiť výhybku“

Svoj mozog dokážete zmeniť

Jeho koučovanie je minimalistické a nezabudnuteľné. Fascinuje ho podstata fungovania všetkého okolo nás a zmena. Zameriava sa na rozvoj leadershipu, transformáciu a vyjednávanie, pracuje s aspektmi kvantovej fyziky v mysli človeka. Máme tú česť predstaviť vám prvého slovenského kouča s celosvetovo najvyššou certifikáciou MCC Master Certified Coach (MCC).

Aká bola vaša cesta od fyziky ku koučovaniu?

Fyziku som robil ako vedec a hoci som robil na veľmi zaujímavých projektoch, chýbali mi v nej ľudia a reálny život. Preto som išiel do biznisu, robil som konzultanta, manažéra zmeny. 

Nie sú to dva úplne nesúvisiace svety?

Bol to taký môj experiment. Bol som zvedavý, čo s mysľou fyzika dokážem v reálnom svete. Vo fyzike som sa naučil riešiť problémy, ktoré ako keby neexistovali. Keď chceš robiť fyziku na úrovni, dostaneš problémy, na ktoré neexistuje odpoveď. Musíte si vymyslieť postup, pomocou neho dospieť k nejakému riešeniu, skontrolovať si, či to nie sú všetko bludy, potom to ísť odprednášať nejakému šialene kritickému publiku, ktoré sa vám okamžite snaží dokázať, že to je všetko chyba. A keď uspejete, vymysleli ste niečo nové. V praxi som zistil, že veľké zmeny vyvolávajú veľký odpor a aby som ten odpor zmenšil, rozprával som sa s ľuďmi. Objavil som, že zmenám pomáha keď ľudia dostanú otázky, o ktorých môžu hovoriť. Tak nejako som objavil základ koučovania. Keď som ho bližšie študoval prišiel som na to, že je to perfektný nástroj na manažment zmeny. Ale ohľadom koučovania som ja sám mal pochybnosti, celkom som mu neveril. Testoval som koučovacie nástroje na sebe, zaujímala ma aj moja vlastná zmena.  

Tá vám vyšla?

Ťažko povedať, lebo som stále na ceste, ale urobil som na sebe obrovskú zmenu.  Mám stále čo riešiť, aj svojho kouča v zahraničí, ale aj sám sa koučujem a používam svoje cvičenia na sebe.

Čo bolo ďalej?

S koučingom som začínal v roku 2008, vtedy tu takmer nikto o koučovaní nevedel. Pomyslel som si, že keď ľudia menia zamestnanie, tak asi niečo chcú a budú otvorení zmene a vtedy by som ich mohol koučovať. Tak som si kúpil personálnu agentúru, zaviedol som v nej koučing a našiel som klientov, vyrobil som ich… (smiech). Postupne som sa stal trénerom koučingu a doteraz trénujem pokračujúce vzdelávanie pre Erikson College International, jednu z troch najväčších koučovacích škôl na svete. Trénujem po celom svete a okľukou som sa vrátil ku fyzike, lebo časť z toho, čo trénujem, je systémové myslenie a v rámci toho do istej miery spojenie myslenia s fyzikou.

Je teda zmena tým, čo vás fascinuje?

Fascinujú ma dve veci – zmena a to, ako veci vo všeobecnosti fungujú – od mechanických, cez fyzikálne zákony, až po abstraktné koncepty vrátane duše, mysle, vesmíru. Podstata fungovania ľudskej spoločnosti, mraveniska, základ, princíp. Dívam sa na priestor a čas vo veľkých a rozširujúcich sa meradlách. 

Čo ste objavili vo svete zmien? 

Ako fyzik som objavil istý typ experimentu, ktorý som uskutočnil. Dlhší čas som presviedčal ľudí, že sa to dá, niekde ma vysmiali, ale niekde moje návrhy začali realizovať. Dnes je táto metóda používaná na výskum budúcich generácií počítačov včítane kvantových počítačov. Súčiastky sú veľmi malé a ja som objavil ako skúmať prechod tepla pri veľmi nízkych teplotách, čo je pri miniatúrnych rozmeroch počítačov veľmi dôležité. Čo sa týka mysle a fyziky, tam som objavil, alebo skôr zosystemizoval veľmi veľa a ľuďom to zrozumiteľne podávam. Nedá sa to tak jednoducho pomenovať, vysvetľujem to v dvoch trojdňových kurzoch a pripravujem ďalší, som spoluautorom dvoch kníh, kde je to zhrnuté. 

Kde všade je možná zmena?

Väčšina ľudí hľadá zmenu zmenou svojho okolia. Ale zmena je možná vo všetkom len vtedy, ak začína odo mňa. Vtedy má vždy zmysel a bude fungovať, inak je to len nejaké želanie, aby „oni“ niečo zmenili.

Čo sa mení najťažšie?

Sám seba. To je to, čo sa dá zmeniť, ale zároveň je to najťažšie. To je tiež to, čo trénujem – systémové poznanie seba. Je to ako keď si urobíš selfie na mobile, učím ľudí robiť si štruktúrované selfie svojej mysle. A potom, keď ho už majú dobre rozpracované  a človek sa začína na seba pozerať, môže sa stať konzultantom samého seba a začať robiť zmenu. 

Prečo je zmena samého seba taká ťažká?

Lebo sme v sebe ponorení. Nevidíme sa. Zrazu keď si urobíme selfie, pozeráme sa akoby na iného človeka. Inému človeku všetci poradiť vieme, lebo nie sme v ňom ponorení, dívame sa zvonka. 

Čo ak človek vidí sám seba a nedokáže sa zmeniť?

Nutným predpokladom je ochota pozrieť sa na seba a priznať si to, čo vidím. Teda buď sa na seba nechcem pozrieť, alebo si nechcem priznať to, čo vidím. Bez toho sa človek nepohne z miesta.

Narábate s neuroplasticitou mozgu?

Samozrejme, všetko to je založené na schopnosti mozgu meniť svoje štruktúry. Preto je tá zmena ťažká, lebo potrebujeme zmeniť svoj mozog, ale aj preto funguje, lebo ho zmeniť vieme. Ale musíme vynaložiť úsilie, lebo tak ako brehy tlačia rieku tiecť dolu prúdom, tak aj nás naše štruktúry v mozgu ťahajú myslieť zaužívaným spôsobom. Zmeniť to chce úsilie. Koučing je v tejto zmene nenahraditeľný, kouč je akýsi pomocný hýbateľ, ktorý pomôže prehodiť výhybku.

Máte konkrétne úspechy veľkých zmien?

Je ich veľmi veľa. 

V akej oblasti?

Koučoval som rôzne ťažké témy. Napríklad klientku pred skupinou asi 50 ľudí, ktorá mala fyzické ťažkosti z politiky svojej vlády do takej miery, že sa rozhodla emigrovať. Klientka prišla na riešenie, neodišla zo svojej krajiny, ale rozhodla sa rozdávať úsmevy tam, kde predtým neboli. Ešte po roku som mal od nej odozvy, ako veľmi jej to zmenilo život. Alebo som koučoval osobu, ktorá veľmi ťažko niesla znečisťovanie planéty plastmi a nevidela z toho východisko. Na základe koučovania sa zmenila a stala sa eko-koučkou, našla si nový zmysel života.

Čo zmeny neželaných povahových vlastností a správania?

To si ani veľmi nepamätám, lebo to sa mení postupne. Ale mal som napríklad osobu, ktorá – ako som  zistil počas koučovnia jedla len raz za tri dni, mala poruchu prijímania stravy a po koučovaní sa išla najesť. Alebo iný klient, ktorý po koučovaní podal výpoveď. Zistil počas koučovania, že v práci robí veci, s ktorými vnútorne nesúhlasí. Mal významnú pozíciu, bol výkonným riaditeľom a brand manažérom známej značky vo veľkom štáte. Odišiel do Indie študovať spiritualitu a tam sa živil koučovaním. Teraz je šťastný a robí len to, čo ho napĺňa a zároveň ho to aj živí.

Čo bolo zlomom, keď ste koučingu uverili?

Asi by som ním mohol nazvať jedno zo stretnutí, keď sme sa ako kouči po tréningu koučovania schádzali a prechádzali sme si jednotlivé metodiky. Chcel som, aby sme si vyskúšali backtracking, spätné opakovanie slov klienta. Koučoval ma kolega a opakoval moje slová. A hoci som vedel, že to urobí, lebo sme sa tak dohodli, napriek tomu to fungovalo. To bolo dosť neuveriteľné a vtedy som si uvedomil, že minimálne niektoré z tých nástrojov neskutočne dobre fungujú. 

Ktoré nástroje kouča ešte výborne fungujú?

Je veľa tých, ktoré fungujú veľmi dobre, ale kouč ich potrebuje poznať do veľmi veľkej hĺbky a  detailov, aby ich vedel vedome použiť. Aj povrchná znalosť je dobrá, ale hĺbková dáva veciam iný zmysel a väčšiu silu. Napríklad parafrázovaný backtracking, kedy vedome použijem synonymum… („Myslíš toto?“ „ Nie, nie…“ a klientovi sa v hlave zrazu niečo usporiada). Také detaily majú všetky koučovacie nástroje.

Čo bol ďalší zlom?

Bola to séria zlomov. Chodil som na kurz koučovania a nebol som celkom spokojný s jeho prekladom, lebo tréner hovoril po  anglický a ten preklad bol síce profesionálny ale zároveň skôr mechanický. Potom ma organizátorka vyzvala, aby som prekladal ja a začal som tie kurzy prekladať. Raz som však  viezol na vlak zahraničnú trénerku a zakladateľku Erickson College pani Marilyn Atkinson a dve hodiny sme hovorili o koučovaní. Výsledok bol taký, že som o týždeň sedel u nej v Turecku na kurze štvorkvadrantného myslenia. Skoro som spadol zo stoličky, keď som počul Marilyn Atkinson  systémovo popisovať, niečo, čo som poznal ako fyzik – keď moja myseľ vymyslela niečo, čo vo svete ešte neexistovalo. To je pre matematikov a fyzikov moment „heuréka“, po ktorom príde na svet niečo nové, ale nikto nevie, kedy to príde. Všetci túžia po tom, aby vzniklo niečo nové, ale nevedia to privolať. A ona vytvorila systém, ako to privolať. To bol pre mňa obrovský moment. Potom som ten jej kvadrantný systém intenzívne študoval z rôznych stránok. Napísali sme spolu dve knihy, prepracovali kurz a stal som sa jeho trénerom po celom svete. Zároveň zavádzam zmeny v organizáciách prostredníctvom koučovania. Okrem toho sa v rámci life koučingu venujem transformácii, zväčša pre zahraničných klientov.

Čo vás na transformačnom koučovaní baví?

To, že sa dá urobiť relatívne ľahko, keď máte nástroje a tá zmena je obrovská. Život človeka sa radikálne zmení, čo je dosť dobré. 

A čo vás baví viac – life, alebo biznis koučing?

Mňa baví jedno aj druhé. Lebo v life koučingu je fascinujúce vidieť, ako sa človek vie zmeniť. A na firmách ma baví to, že cez koučing jednej kľúčovej osoby sa dá dosiahnuť vo firme kardinálna zmena. Keďže firmy majú na spoločnosť veľký impact, pokladám to za užitočnú aktivitu. Okrem toho trénujem vyjednávanie.

Majú systémové zmeny vo firmách niečo spoločné?

Tých tzv. úzkych miest je veľa a veľmi často sa opakujú. Napríklad jedno z nich je, že firmy rozvíjajú ľudí na úrovni expertov, a týchto ľudí posúvajú na riadiace posty. Ale keď je niekto dobrý expert a zrazu sa stane vedúcim, ktorý má riadiť ľudí, tak to väčšinou nevie, lebo tam potrebuje celkom iné zručnosti. Tam nastupuje koučing, lebo zlyháva riadiaci proces. 

Ale koučing z neho neurobí experta na manažment, alebo áno?

Vie ho posunúť, ak je to dobre urobený projekt. Ja sa vždy pýtam zadávateľov, kde presne chcú vidieť zmenu a potom keď ten expert dostane spätnú väzbu, viem kde to viazne a čo ten expert nevie. To je to, čo sa opakuje. 

Čo to napríklad býva?

Nevedia napríklad priorizovať a riadiť svoj čas.

Čo pomôže začínajúcemu manažérovi?  

Koučing a  tréning, development centrum, mentoring, štrukturovaná spätná väzba nadriadených aj podriadených, ktorá mu dáva pohľad na to, kde zlyháva. 

Ako ste sa počas tých rokov vyvíjali ako kouč až po MCC?

Je to dosť vtipné, lebo na začiatku som si myslel, že koučovanie je pomerne jednoduché, prídeš a koučuješ. Robil som solution focused koučing a pozeral som sa do diaľky na nejaké tie méty, kde bolo ACC, potom PCC, MCC, ani mi to nedávalo zmysel, nevedel som, o koľko to bude iné po ich dosiahnutí. Nakoniec to bolo o dosť iné, keď som postupoval ku PCC. Tým, že som bol už tréner koučovania, dosť veľa som sa učil od svojich účastníkov kurzov, chodilo ku mne veľa psychológov, psychoterapeutov… Keď niečo robíte pred znalým obecenstvom a to povie „fíha“, tak môžete povedať, že sa vám niečo podarilo. Takže aj takýmto spôsobom som sa naučil čo funguje a čo nefunguje, lebo som mal okamžitý a fundovaný feedback veľkej skupiny. To je ekvivalent 50 koučovaní, takže proces zrenia to urýchli. A MCC? Hovorí sa, že je ďaleko za PCC, ale musíte prísť k tomu, aby ste to odhalili. Z diaľky to nie je vidieť.

Ako ste to odhalili?

Pracoval som s rôznymi mentormi, aj diametrálne odlišnými. MCC je niečo ako v budhizme zen majster, musí ti odovzdať učenie a povedať, že si aspoň taký dobrý ako ja, čo nie je ľahké. A začal som to odhaľovať tak, že som pracoval s rôznymi ľuďmi, ktorí sa pripravovali na MCC. 

Musí mať kouč svojho mentora?

Podľa mňa jeden nestačí, lebo časť umenia je aj variabilita ku klientovi aj v celom procese. V tej flexibilite a variabilite spočíva tajomstvo majstrovstva. A musíš odovzdať dve perfektné nahrávky, o ktorých ti master kouči povedia že je to aspoň také dobré, ako to robia oni. Pričom na to neexistuje návod, rôzni assesori to vidia inak a s tým sa potrebuješ popasovať.

Nikdy ste potom už nemali pochybnosti, či koučing naozaj funguje? Či to nie sú len „medové motúzy“?

Ani nie, lebo ja som videl, ako funguje. Otázka je, ako sa k tomu dopracovať. Ale na to, aby si videla ako to funguje, musíš mať dosť dobré oko. To nie je niečo namaľované na jasno červené a svieti to. MCC koučovanie nemusíš od PCC bez cvičeného oka ani rozoznať. To je ako s vínom, človek musí mať čosi odpité, aby rozoznal to super dobré víno od tých dobrých. Tie malé nuansy sa nedajú len tak jednoducho vysvetliť, ale to, že sa to podarilo, je vidieť na klientovi, ktorý odchádza radikálne iný. Ale ani tam to nie je také jednoduché, lebo niet s čím porovnávať, nemáš troch rovnakých klientov, s ktorými pracuješ na rôznych troch úrovniach. Aj tam je to len domnienka.

Nechýba vám to v koučovaní oproti fyzike, kde je výsledok jasný?

Dlho som sa učil používať svoje telo ako barometer – a to hovorím ja fyzik, ktorý by som si ťukal na čelo, keby som to počul od niekoho pred 20 rokmi. Zároveň používam intuíciu. A keď vie človek používať telo takýmto spôsobom, je veľmi citlivým barometrom. Naučil som sa vnímať ľudí iným spôsobom, môžeme to nazvať rôzne – cítiť energiu, vidieť do nich a podobne.

Nevyčerpáva vás to osobnostne?

Nie. Veľa koučov to hovorí, celkom to nechápem, ale myslím si, že podstatná je práca na sebe. Keď má kouč svoje „zrkadlo“ vyčistené, tak je to v pohode, ale ak ho nemá vyčistené, vtedy sa do toho zapletie.

Čo znamená vyčistené zrkadlo?

Najjednoduchšie by som to vysvetlil asi tak, že ako kouč môžem koučovať len tie témy ktoré mám sám spracované a nemám na ne „reakciu“ ani žiadne strachy. Teda som OK s tým, čo klient hovorí, či sa rozhodne tak, alebo onak, alebo sa nerozhodne vôbec. Viem to akceptovať tak, ako to prichádza.

Baví vás stále koučing?

Koučing ma stále baví, aj keď v súčasnosti ma do veľkej miery opäť ťahá štúdium rigoróznej fyziky, ani neviem prečo. Vždy je to tak, že ma k niečomu ťahá, či je to psychológia, psychoanalýza, alebo isté aspekty kvantovej fyziky, ani neviem prečo, čo z toho bude, ale potom sa to vyvŕbi. 

Čo vás v živote baví okrem fyziky a koučingu?

Šport a hory. Lebo hory sú do istej miery všeliek na všetku nezmyselnosť života. Nezmyselnosť života v určitej miere dobre kompenzuje nezmyselnosť lezenia na skaly. 

Čo by ste ešte v živote chceli dosiahnuť?

Ja som bol v živote dosť ambiciózny, ale neviem, či to je správne slovo, lebo som bol vždy nastavený tak, aby som dosahoval výsledky. Aj teraz ich dosahujem bez toho, aby som to nejako mimoriadne chcel. 

Nemáte občas skúsenosť, že vám klient nerozumie, alebo neverí?

Mňa si väčšinou nájdu klienti, ktorí si ma vybrali a hľadali ma, nikto ku mne nepríde náhodou. Aj keď nerozumie, má to zmysel. Keď neverí, môžem povedať, že ho úplne chápem, ja ako fyzik som tiež neveril psychológii a podobným vedám a dnes o koučingu prednášam po celom svete. Pre mňa osobne koučing funguje, aj pre mojich klientov.

Ako môže kouč rásť, čo by ste odporučili?

Ciest je tisíc, ale konkrétnu neviem odporučiť. Ja ani účastníkom môjho kurzu neviem povedať, čo im kurz prinesie. Lebo to ani oni nevedia, dokonca to ani netušia. Ale môžem im povedať to, že keď sú dosť otvorení a majú ochotu sa na seba pozerať a žiť s tým, čo nájdu a prípadne to meniť, tak objavia zázraky. Ale to neviem ani ja, ani oni. Viem iba, že určite nájdu viac, než čakali. 

Peter Štefányi je MCC kouč zameraný na rozvoj leadershipu rôznych úrovni manažmentu a klientov sprevádza pri zásadnej transformácii svojich životných podmienok. Je medzinárodným trénerom kurzu Štvor-kvadrantného kvantového myslenia s aspektmi kvantovej fyziky.

Rozhovor viedla: Zlatica Kramárová

12. januára 2023Comments Off,
Komentáre

Komentáre sú vypnuté