Budovanie pracoviska aj pomocou koučovania zameraného na riešenie

Budovanie pracoviska aj pomocou koučovania zameraného na riešenie

Denno denne pracujem s predpokladom, že každý z nás dokáže naplno rozvinúť svoj potenciál. A rovnako viem, že život nám ponúka množstvo rôznych „pomôcok“, ako potenciál rozvíjať.

Mne učarovalo koučovanie zamerané na riešenie a v poslednom čase natívne koučovanie. Keďže nie som človek zameraný na výkon či výsledok, extrémne ma tešia mikrokroky smerom k vysnívanej budúcnosti. Dokážem sa tešiť z každého malého posunu vpred, či zastabilizovania pokroku. A toto mi pomáha využívať koučingové prvky a nástroje v práci, či mimo práce.

V každom novom dni vidím príležitosť byť súčasťou riešenia. A keďže vo firme, v ktorej pôsobím máme to šťastie, že od majiteľov cez lokálne vedenie, je silná vôľa zapájať ľudí, rozvíjať ich a tak dosahovať lepšie výsledky, už deviaty rok spoločne zveľaďujeme koučingovú kultúru našej firmy.

A čo je iné? Iná je komunikácia. Je otvorená a konštruktívna. Cítiť dôveru. Budujeme spoločenstvo, učiacu sa organizáciu.

Čo je z môjho pohľadu dôležité pri zavádzaní koučingovej kultúry? Samozrejme každá firma je jedinečná, no z osobnej skúsenosti si viem predstaviť, že pozitívne naladené vedenie, zapálený agent zmeny, osobná skúsenosť s koučom, základný koučingový výcvik pre mienkotvorných zamestnancov a rešpektovanie prirodzeného rytmu firmy by mohlo byť dobrým štartom.

Jedným z dôkazov, že ideme správnym smerom je aj to, že som bola pozvaná ako rečníčka na medzinárodnej konferencii o koučovaní v organizáciách v Budapešti v máji tohto roku. Za štyri dni konferencie som mala priestor stretnúť starých známych, špičkových koučov a hlavne načerpať silu a inšpiráciu do budúcnosti.

Andrea Schovancová, ACC

HR manažérka GGB Slovakia, s.r.o.

Koučka

Koordinátorka RKK v Martine

Spoluzakladateľka o.z.DadaLa

Články vyjadrujú názory a postoje autorov a nie sú vyjadrením postojov SAKo.

15. októbra 2019 / od / v
Komentáre

Komentáre sú vypnuté