PhDr. Ivana Čergeťová, PhD., LL.M., MBA

PhDr. Ivana Čergeťová, PhD., LL.M., MBA
Prax /hod : 1728
Kouč. vzdelanie /hod : 200
Jazyk : slovenčina, angličtina
Telefón : 0911 730 564

Pracujem ako NLP kouč, kariérny poradca a poradenský psychológ v jednej osobe. Zároveň pracujem ako akademický učiteľ a výskumník v oblasti psychológie. Snažím sa inšpirovať ľudí v nachádzaní vlastných snov a napĺňaní vlastných potrieb. Pomáham ľuďom, ktorí hľadajú podporu a pomoc. Radím ako sa vysporiadať so životnými ťažkosťami alebo ako ľahšie vstupovať na trh práce. Stretnutie so mnou môže mať pre vás význam, ak ste sa ocitli v zložitej životnej alebo pracovnej situácii, snažíte sa o zmenu vo vašom živote alebo chcete rozvíjať svoj osobný potenciál.
Pracujem s ľuďmi s pracovnými a vzťahovými problémami, s nadváhou, psychosomatickými komplikáciami, či s ľuďmi podnecujúcimi vlastný osobnostný rozvoj. Vzdelávam a radím v oblasti kariéry a riadenia výkonnosti. Pomáham ľuďom transformovať postoj k sebe samému a radovať sa zo života.
Terapiu a poradenstvo realizujem s klientmi z pohodlia domova. Jednoduchšie a bez predsudkov. Vyskúšať terapiu alebo koučing môžete cez videohovor a rezervujte si stretnutie. Rovnako sa môžeme stretnúť osobne v Bratislave.

Vyštudovala som magisterské a doktorandské štúdium na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v odbore Sociálna psychológia a psychológia práce. Rigoróznu skúšku som absolvovala na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v odbore Psychológia. Rovnako som absolvovala nadstavbové štúdium práva (LL.M.) a manažmentu (MBA) na Paneurópskej vysokej škole. Moje vzdelanie si priebežne dopĺňam v rôznych oblastiach - vzdelávanie dospelých, kariérne poradenstvo, NLP koučing, pohybová a procesorientovaná terapiu a terapia zameraná na telo, diagnostika pohybových vývinových vzorov, projektové a procesné riadenie, hipoterapia, Montessori pedagogika a liečebná pedagogika, mentoring a oblasť športu a kondičného trénerstva. Niekoľko rokov som pôsobila ako konzultant v oblasti riadenia ľudských zdrojov a ako manažér v oblasti starostlivosti o zákazníkov a zákaznícke služby.

 

Rozvojové vzdelanie a koučing:

 • NLP New Code Practitioner (Centrum systemiky a NLP)
 • NLP Premier Practitioner (Centrum systemiky a NLP)
 • Integrative Coaching & Core Competencies (double B)
 • Hogan Assessment Certification (Assessment Systems)
 • The Rocket Model - Gordon Curphy (Curphy Consulting)
 • Navigácia v povolaní s Thomasom Dienerom (Inštitút procesorientovanej psychoterapie)
 • Rozmery osobnosti cez objektív pohybu a prejavu (TK Consult)

 
Doplňujúce pedagogické a psychoterapeutické vzdelanie:

 • Procesorientovaná psychoterapia (Inštitút procesorientovanej psychoterapie v Bratislave) / prebiehajúci výcvik
 • Terapia zameraná na telo (Česká asociace pro psychoterapii zaměřenou na tělo v Prahe)
 • Koncentratívno-pohybová terapia (Inštitút KPT v Bratislave)
 • Montessori - pedagogika a Montessori - liečebná pedagogika (Medzinárodná akadémia vývinovej rehabilitácie Mníchov a Trnavská univerzita v Trnave)
 • Andragogické minimum pre lektorov (Vzdelávacia akadémia J.A. Komenského)