Ing. Martina Garajová

Košice, Slovensko
Ing. Martina Garajová
Adresár : Kouči / Kouč
Prax /hod : 300+
Kouč. vzdelanie /hod : 90
Príbuzné vzdelanie /hod : 200+
Jazyk : slovenčina
Telefón : +420905912909

Som multipotenciálka. Zažila som úspešné 10 ročné podnikanie v malo+veľkoobchode, podnikanie počas tehotenstva a materstva, následne 7 ročnú úspešnú kariéru v korporáte, kde som si prešla pozíciami od obchodníka, manažéra, až po oblastného riaditeľa. Práve vďaka týmto skúsenostiam viem, že sme na jednej strane všetci „rovnakí“ (1 hlava, 2 ruky, 2 nohy,…), no na druhej strane – sme každý úplne iný – každý prežíva/vidí rovnakú situáciu inak, má rôzne nastavenia, vzorce,… Koučing, ktorému sa dlhodobo venujem, je ideálny práve kvôli tomu, že rešpektuje práve tú našu inakosť, rozdielnosť. Z praxe tiež viem, že objavenie a využívanie našich silných stránok je cesta k vlastnej spokojnosti, ktorá sa automaticky odzrkadlí v našom osobnom a profesijnom živote.

  • Business Coaching Trained Coach,
  • Typológia osobnosti,
  • Manažérske zručnosti,
  • Obchodné zručnosti, kurzy osobnostného rozvoja, certifikácia v NBS (kompletný finančný sektor)

Okrem koučingu sa venujem aj konzultáciám a vzdelávaniu klientov. Pri práci veľmi často používam práve koučovací rozhovor, ktorý má svoje pravidlá a systém, ktorým efektívne identifikujeme jadro "problému". Decentne prepájam prax, skúsenosti, vedomosti a techniky z rôznych oblastí do efektívneho posunu klienta.

  • Referenčný list 1:

"S pani Garajovou spolupracujeme už pár rokov v oblasti rozvoja našich riaditeľov a manažérov.
Dokáže veľmi rýchlo identifikovať jadro problému, ktorý následne formou koučingu či mentoringu efektívne eliminuje. Pracuje s nami na rozvoji potrebných zručností aj formou vzdelávania, či tréningov. Spolupráca nám a našim zamestnancom prináša vysokú pridanú hodnotu nielen v profesijnom, ale aj osobnom živote, čo sa pozitívne prejavuje na reálnych výsledkoch."

  • Referenčný list 2:

"S pani Garajovou úzko spolupracujeme už vyše 6 rokov v oblasti koučingu, rozvoja a vzdelávania našich riadiacich pracovníkov a manažérov spoločnosti. V spolupráci s HR oddelením vypracovávame každoročné potreby rozvoja a plánu tréningov pre nadchádzajúci rok, jej vstupy sú pre nás vysoko prínosné. Vo veľkej miere oceňujeme jej dlhoročné skúsenosti, otvorenosť v komunikácii a dôveru. Naši manažéri sa na ňu obracajú s otázkami nielen z profesnej oblasti, ale aj z oblasti osobného života. Ich vzájomná spolupráca sa pozitívne prejavuje aj na reálnych, merateľných ukazovateľoch."

Kedysi som bola "knihomoľ", dnes už viac počúvam nahrávky. Baví ma psychológia a typológia ľudí, osobnostný rozvoj, pozorovanie ľudí, energie. Venujem sa tiež maľovaniu abstraktných obrazov.

Certifikáty a potvrdenia