Ing. Marianna Štrbíková

Ing. Marianna Štrbíková
Prax /hod : 100+
Kouč. vzdelanie /hod : 80+
Príbuzné vzdelanie /hod : 200+
Jazyk : slovenčina, angličtina
Telefón : 0903 233 738

Som priateľská koučka s otvoreným srdcom a úsmevom. Ako kouč neradím, neposudzujem, nevychovávam, nehodnotím. Naopak koučovacím spôsobom sprevádzam klientov k ich uvedomeniam, hľadaniu riešení na rôzne životné situácie. Verím, že klient pri kladení vhodných koučovacích otázok je schopný vo svojom vnútri nájsť odpovede na svoje otázky, aktivovať svoju vnútornú motiváciu a prevziať zodpovednosť za svoje rozhodnutia. Pri práci dodržiavam etický kódex a používam koučovacie kompetencie podľa ICF.

Po viac ako 20 rokoch práce v korporátoch som sa rozhodla opustiť svet bezpečia a ísť svojou vlastnou cestou a byť nápomocná tínedžerom, jednotlivcom ale aj spoločnostiam v oblasti osobného alebo kariérneho rozvoja. Za toto obdobie som získala bohaté skúsenosti v oblasti ľudských zdrojov a možno aj preto sú mi blízke rôzne HR témy.
Moja cesta ku koučingu sa začala v roku 2021, kedy som absolvovala výcvik v Business Coach v Business Coaching College.
V roku 2023 som sa stala členkou SAKo. V tom istom roku som ukončila kurz kariérny poradca.
Od roku 2017 sa venujem čínskej metafyzike. Štúdium čínskej metafyziky pre mňa znamená nikdy nekončiaci proces a neustále sa v tejto oblasti vzdelávam priamo v Malajzii u Mastra Dato Joey Yap.

Mojim heslom je: "Spoznať samého seba je začiatok všetkej múdrosti"

Spojením koučingu, kariérneho poradenstva a čínskej metafyziky pomáham:
- tínedžerovi a jeho rodičom pri riešení dôležitej otázky kam po skončení základnej alebo strednej školy
- jednotlivcovi spoznať svoju jedinečnosť, charakterové vlastnosti, silné stránky a nasmerovať jeho kariérne zameranie, tak aby pri práci plne využil svoje danosti
- podnikateľom a firmám pri nábore zamestnancov na všetkých úrovniach, pri zostavovaní tímov a dosiahnutie cieľov spoločnosti

Rovnako vďaka čínskej metafyzike dokážem svojim klientom nájsť na ich životnej ceste prospešné obdobia ako aj obdobia výziev a pomocou koučingu ich spoločne zvládnuť.

SAKo je komunita úžasných ľudí a rada sa zapájam do rôznych našich aktivít. Oceňujem možnosť ďalšieho vzdelávania a priestor na komunikáciu so šikovnými kolegami. Vždy sa teším na naše pravidelné PEER koučovanie.

Okrem osobného rozvoja a vzdelávania sa rada rôznym kreatívnym činnostiam ako je šitie, štrikovanie, háčkovanie, výrobe drobných darčekových predmetov z dreva a podobne. Rada cestujem. Milujem svoju rodinu a na nášho psa. Vraj pečiem najlepšiu bábovku na svete :)