Ing. Ladi Lukáčová

Ing. Ladi Lukáčová
Adresár : Kouči / Kouč
Certifikácia : ACC
Prax /hod : 200+
Kouč. vzdelanie /hod : 232
Príbuzné vzdelanie /hod : 30
Jazyk : slovenčina, čeština, angličtina
Telefón : 0903 849 190

Koučing pomáha pracovať na sebe, objavovať potenciál a podporovať sústredenie na ceste za snami. Mojou motiváciou je slobodne a zodpovedne si dopriať voľnosť bytia. Rada budem na tejto ceste sprevádzať aj vás, pretože mi dáva zmysel pomáhať ľuďom v ich rozvoji a plnení vlastných cieľov.

Pri koučovaní poskytujem klientovi bezpečný priestor, v ktorom sa môže cítiť prijatý s tým, s čím prichádza a taký, aký prichádza. Je naplno prijímaný vo svojej rozmanitosti, aby s odstupom uvidel seba samého, vzťahy, vzorce správania a rozhodnutia, ktoré vytvára. Aby premýšľal o svojich pohnútkach, motivácii, cieľoch a snoch. Ako koučka vás budem sprevádzať na vašej ceste posilňovania vlastných schopností, nachádzania vlastných odpovedí a napĺňania svojich ambícii. Na ceste k napĺňajúcemu životu. Na ceste k sebarealizácii vedúcej k slobode bytia.

Témy, s ktorými najčastejšie prichádzajú moji klienti:
• zvýšenie sebavedomia a sebadôvery,
• osobný a profesijný rozvoj,
• zlepšenie vzťahov,
• líderske zručnosti a vedenie tímu,
• zlepšenie vzťahov,
• efektívna komunikácia,
• vytváranie a podpora psychologicky bezpečného prostredia,
• vytváranie a udržiavanie agilnej kultúry,
• podpora inkluzívneho pracovného prostredia.

Koučujem osobne v Bratislave a online po celom svete.

Som certifikovaná koučka a riadim sa profesionálnymi a etickými štandardmi Medzinárodnej koučovacej federácie (ICF). Absolvovala som akreditovaný ICF Diploma in Business Coaching, Interný kouč a Tímové a skupinové koučovanie zamerané na riešenie. Neustále sa vzdelávam na rôznych webinároch a seminároch, kde si rozširujem vedomosti o koučovacích kompetenciách, etike kouča, koučovacích teóriách a technikách.

Sprevádzam jednotlivcov, tímy a organizácie pri budovaní a udržiavaní:

  • agilnej kultúry,
  • Scrum tímov,
  • rozmanitého a inkluzívneho pracovného prostredia.

Som aktívna členka Slovenskej asociácie koučov (SAKo). Prispievam do pro bono projektu Koučing v biznise (pozri Youtube), ktorý pod hlavičkou SAKo prináša konkrétne praktické príklady využitia koučingu a jeho prvkov v biznise a organizačnom prostredí. Na kariérnych veľtrhoch reprezentujem SAKo a poskytujem koučovacie ukážky. Participujem na stretnutiach Regionálneho klubu koučov v Bratislave.

Moji klienti so mnou zdieľajú ich referencie. Hovoria v nich o mne, že:
• poskytujem priestor bez posudzovania, ktorý im umožňuje a povzbudzuje hľadať ich vlastné odpovede,
• pomáham otvárať nové pohľady na situáciu a schopnosti, tým, že kladiem otázky, ktoré by si klienti sami nepoložili,
• som sa pýtala silné otázky, ktoré im pomohli vytvoriť si lepší obraz o tom ako zvládnuť pracovnú výzvu,
• koučing so mnou im pomohol zlepšiť emocionálnu inteligenciu a sebapoznanie,
• koučing so mnou im pomohol premyslieť si ako efektívnejšie postupovať v rámci ich rozvoja,
• vytváram dôvernú a priateľskú atmosféru, kde sa cítia komfortne zdielať ich prežívanie, obavy a problémy,
• mám príjemné vyžarovanie, takže sa pri mne už po chvíli cítili komfortne a nie ako na stretnutí s úplne cudzím človekom,
• som im pomohla ujasniť si, čo je pre nich v živote dôležité,
• som im pomohla posilniť ich sebadôveru a odhodlanie pracovať na ich kariérnych cieľoch,
• za relatívne krátky čas sme toho stihli viac než dosť a vedia, kam smerovať ďalej, stanovili si jasné kroky a riešenia ako zlepšiť ich situáciu v diskutovanej téme.

Vo voľnom čase rada trávim čas s rodinou, či priateľmi ale doprajem si aj čas so sebou jazdou na skútri, kanoe alebo prechádzkou v lese so psom.
Som kávičkový typ, mám rada spoločenské hry a tiež pohybové aktivity, najčastejšie volejbal a bicyklovanie.