Ing. Ladi Lukáčová

Ing. Ladi Lukáčová
Adresár : Kouči / Kouč
Členstvo : ICF / SAKo
Pôsobisko : .Celé Slovensko
Prax /hod : 100+
Kouč. vzdelanie /hod : 175
Príbuzné vzdelanie /hod : 30
Jazyk : slovenčina, čeština, angličtina
Telefón : 0903 849 190

Koučing pomáha pracovať na sebe, objavovať potenciál a podporovať sústredenie na ceste za snami. V mojom prípade ma koučing  priviedol aj k hlbšiemu sebapoznávaniu, k rozvíjaniu praxe všímavosti (mindfulness) a odolnosti (resilience).
Mojou motiváciou je slobodne a zodpovedne si dopriať voľnosť bytia. Rada budem na tejto ceste sprevádzať aj vás, pretože ma napĺňa pomáhať ľuďom v ich rozvoji a plnení vlastných cieľov.

Pri koučovaní poskytujem klientovi bezpečný priestor, v ktorom sa môže cítiť prijatý s tým, s čím prichádza a taký, aký prichádza. Je naplno prijímaný vo svojej rozmanitosti, aby s odstupom uvidel seba samého, vzťahy, vzorce správania a rozhodnutia, ktoré vytvára. Aby premýšľal o svojich pohnútkach, motivácii, cieľoch a snoch. Ponúkam môj vhľad, pozorovanie ale neradím. Ako koučka vás budem sprevádzať na vašej ceste nachádzania vlastných odpovedí a napĺňania vašich ambícii. Na ceste k napĺňajúcemu životu. Na ceste k sebarealizácii vedúcej k slobode bytia.

Témy, s ktorými najčastejšie prichádzajú moji klienti:
• osobný rozvoj,
• sebapoznanie,
• zlepšenie vzťahov,
• work-life balance,
• líderske zručnosti a vedenie tímu,
• vytváranie a podpora psychologicky bezpečného prostredia,
• efektívna komunikácia,
• kariérna zmena,
• vytváranie a udržiavanie agilnej kultúry,
• podpora inkluzívneho pracovného prostredia.

Som certifikovaná ACTP koučka. Absolvovala som akreditovaný ICF Diploma in Business Coaching a IBM Interný kouč. Neustále sa vzdelávam na rôznych webinároch a seminároch, kde si rozširujem vedomosti o koučovacích kompetenciách, etike kouča, koučovacich teóriach a technikách.

Sprevádzam jednotlivcov, tímy a organizácie pri implementovaní a udržiavaní agilnej kultúry (Agile culture and mindset).

Som aktívna členka Slovenskej asociácie koučov (SAKo) a Medzinárodnej federácie koučov (ICF). Prispievam do pro bono projektu Koučing v biznise, ktorý pod hlavičkou SAKo prináša konkrétne praktické príklady využitia koučingu a jeho prvkov v biznise a organizačnom prostredí.

 • Ladi helped me to overcome the initial doubts; she was clear, patient with my questions and helped me to feel comfortable to share my feelings and fears with someone I've never met before. She was very calm which I really appreciate and didn't let me to get off the road when I was giving up finding the right answer. The most important for me was when she helped me to find what is important for me :)...how funny but it may be sometimes hard. Few weeks after I feel much more positive and stable in my life. Thank you for that.
  Lucia H., Operations Manager, IBM
 • Ladislava’s coaching sessions have been very helpful to allow me to grow my emotional intelligence, especially the skills related to self-awareness.
  She successfully managed to conduct each session in a way that I had to find the answers myself; whenever I tried to transfer the responsibility of identifying a solution to her, she politely and effectively reminded me what I think, what I believe in.
  Ladislava demonstrated to be a great active listener. She always gave me the opportunity to express my thoughts. She knew how to make appropriate comments and to ask powerful questions that lead me towards building a better picture of how I could approach a professional challenge.
  Thanks to her, I have become more self-confident and determined to work on my career development plan as a leader.
  I would highly recommend Ladislava as a coach.
  Paulino H., IT Delivery Manager, IBM"
 • Talking to Ladislava helped me define long-term and short-term goals and encouraged me to make an action plan to follow. This helped me act without delay and encouraged me to start making small steps that would lead me to achieve a greater goal. In every day work we must plan and organize, also we are taught how to readjust the priorities and in all that, we often forget how to organize our personal goals, wishes, and dreams and talks with Ladislava helped me do exactly that. Dedicated time to think about wishes and making plans on how to achieve them. The rest is now on me, but the objective does not seem so scary anymore. Aljosa J., ISSI System Administrator

Vo voľnom čase rada trávim čas s rodinou, či priateľmi ale doprajem si aj čas so sebou jazdou na skútri, kanoe alebo prechádzkou v lese so psom.
Som kávičkový typ, čo si užíva pohybové aktivity napríklad volejbal, bedminton a aj tie sedavé ako spoločenské hry. ;)