Ing. Alexandra Budinská

Ing. Alexandra Budinská
Adresár : Kouči / Kouč / Kouči / Lektor koučingu
Certifikácia : ACC
Prax /hod : 300
Kouč. vzdelanie /hod : 227
Príbuzné vzdelanie /hod : 200+
Jazyk : slovenčina, angličtina
Telefón : 0908 916 622

Moja životná cesta sa s koučingom spojila v r.2017, počas korporátneho pôsobenia v oblasti rozvoja ľudských zdrojov v spoločnosti Kia Slovakia. Tu som, ako interný kouč, spolu s ďalšími kolegami – koučmi, zasadila a podporovala rast semienka koučovacej kultúry. Koučing vnímam ako partnerský a rešpektuplný spôsob, ako podporovať a šíriť kultúru plného potenciálu. Poskytujem individuálny, skupinový a tímový koučing pre jednotlivcov aj spoločnosti. Osobne aj online. Vytvorila som jedinečný koncept komplexného rozvoja človeka – individuálny program „PIT STOP rozvoja“, v ktorom prepájam koučing a jogu.

  • Koučovanie na pracovisku (78 hod výcvik) - ZAKO (2017)
  • Koučovanie na pracovisku - nadstavba (18 hod) - ZMS Consulting & Coaching + Co/Man (2019)
  • Koučovanie na pracovisku (90-hod. výcvik) - ZAKO (2022)
  • Coaching PRO (125-hod. výcvik) - SolutionSurfers (2023)
  • Couple Coaching (12-hod. kurz) - KB Education (2023)
  • Analýza vzdelávacích potrieb a tvorba firemných rozvojových programov
  • Systematizácia procesu vzdelávania
  • Lektorovanie rozvojových programov
  • Facilitovanie skupinových porád
  • Inštruktorka hatha a power jogy

Členka SAKo - od júna 2021.
Koordinátorka Regionálneho klubu koučov Žilina - od augusta 2023.

Pohyb - v akejkoľvek forme, najmä joga a tanec, rodina, rozvoj a sebapoznanie, knihy.