Posledná aktualizácia: október 2018
 

Kontakty SAKo

 

Predsedníctvo

Predseda Peter Stefányi, PCC
Členka predsedníctva Klára Giertlová, PCC
Členka predsedníctva Eva Timková, PCC
Členka predsedníctva Dagmar Voňková, ACC
Člen predsedníctva Peter Jászberényi
Výkonný riaditeľ Alfonz Haviar
Revízor Ivana Havranová
   

Akreditačno-certifikačná komisia

Predsedníčka Zlatica Mária Stubbs, PCC, PKcS
Členka komisie Klára Giertlová, PCC, PKcS
Členka komisie Eva Timková, PCC, PKcS
Člen komisie Peter Stefányi, PCC, PKcS
Členka komisie Andrea Profantová, PCC
   

Kontaktné údaje

www.koucovia.sk
www.sako.sk (nový web)

Facebook
LinkedIn

info@koucovia.sk
0903 665 312 (uprednostňujeme e-mailový kontakt pred telefonickým)

Prihláste sa na príležitostný odber informácií e-mailom z oblasti koučingu a osobného rozvoja.
Odhlasovací link.bude v pätičke každého e-mailu.

Adresa a fakturačné údaje

Slovenská asociácia koučov – SAKo
Alfonz Haviar (v poštovej adrese vždy uveďte aj toto meno, na faktúrach a zmluvách nie)
Moskovská 25
974 04  Banská Bystrica

IČO: 42004845
DIČ: 2022786381

Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK48 0900 0000 0003 0505 3760
BIC: GIBASKBX