„Zavádzanie koučovacieho prístupu na vysoké školy“ – úvodný online workshop

Zavádzanie koučovacieho prístupu na vysoké školy

Úvodný online workshop

o koučovacom prístupe pre akademických pracovníkov a všetkých, ktorým záleží na zmenách v školstve.

Príďte sa inšpirovať ako nájsť tie najlepšie riešenia, účinné kroky a čo podporí ich implementáciu. Ponúkame vám možnosť zážitkovou formou nadobudnúť základné poznatky o koučovaní a koučovacom prístupe. Dozviete sa viac o tom, v čom sa navzájom líšia a aké sú ich prínosy. Zažijete prakticky, aký je to rozdiel, ak kladieme koučovacie otázky a niečo o ich využití vo vysokoškolskej praxi.

Túto príležitosť máte počas bezplatného online workshopu, ktorý opakujeme vždy v dvoch termínoch každý štvrťrok:

Dátum:
Čas:
Miesto:

III. Q / 2021

Zoom (online)

Rámcová osnova online workshopu

  • Úvodné zoznámenie: Kto? Čo? Kvôli čomu?
  • Oboznámenie s konkrétnymi očakávaniami účastníkov a cieľom workshopu.
  • Kde ste na ceste v poznatkoch o koučovaní?
  • Zážitok v skupine (súčasný stav a objavovanie zdrojov a nástroj pre nový smer).
  • Spätná väzba – vnímané a možné benefity používania koučovacieho prístupu.

Počas obdobia od novembra 2020 do marca 2021 sme tento workshop realizovali už 9 krát pre 86 účastníkov z radov VŠ. Na základe ich spätnej väzby sme pripravili nadväzujúce tematické workshopy a rozvojový kurz Koučovanie a koučovací prístup na VŠ.

Tím lektorov

Workshopom vás budú sprevádzať vždy dvaja profesionálni kouči z tímu lektorov:

Eva Timková, PCC, MKcS

Andrea Profantová, PCC, MKcS

Andrea Schovancová, PCC

Marek Koreň, ACC

Petra Fusková, PCC 

Daniela Sovinec 

Petra Holic

Eva Račková

Zdenka Klinková

Peter Seemann, PCC

Zuzana Valábková, PCC

Jarmila Záborská, PCC

Míľniky

Etapa postupného informovania členov SAKO a ICF SK o zámere „Iniciatívy“, vytvorenie tímu regionálnych koordinátorov (20 koučov) a členov projektových tímov (32 koučov - prezentácia, predmet, vzdelávanie, výskum) Úvodná podpora informovanosti cez texty a ppt prezentáciu, ktorú vytvoril Projektový tím prezentácie.
Realizácia podporných aktivít – úvodné informovanie o projekte, osveta o koučovaní a význame používania KP na VŠ (zrealizovaných 15 informatívno – zážitkových workshopov – účastníci od kolégia rektora až po študentov) Schválenie a zaradenie do učebných plánov nových voliteľných predmetov „Základy koučovania“ na dvoch univerzitách (EU Bratislava a TU Zvolen).