Zuzana Balážová, PhDr.

Zuzana Balážová, PhDr.
Adresár : Kouči / Kouč
Prax /hod : 60+
Kouč. vzdelanie /hod : 97
Jazyk : slovenčina
Telefón : 0907 131 496

Som večný optimista, v ľuďoch vidím to dobré, neposudzujem a hlavne pozorne počúvam.

V roku 2009 som ukončila štúdium v odbore medzinárodné vzťahy a diplomacia na FPVaMV na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. V roku 2013 som absolvovala kurz mediácie, neskôr v roku 2015 som ukončila výcvik Business Coaching a v roku 2020 Group and Team Coaching.