PhDr. Miroslava Heráková

Pajorova 11, 040 01 Košice, Slovensko
PhDr. Miroslava Heráková
Členstvo : SAKo
Prax /hod : 150
Kouč. vzdelanie /hod : 211
Jazyk : slovenčina
Telefón : 0915876016

Po mnohoročnej praxi v riadiacej manažérskej pozícii poskytujem priestor pre rýchle nájdenie zdrojov a vytváranie riešení.