PhDr. Michal Kopčan

PhDr. Michal Kopčan
Adresár : Kouči / Kouč
Prax /hod : 3000+
Kouč. vzdelanie /hod : 147
Príbuzné vzdelanie /hod : 200+
Jazyk : slovenčina, angličtina, nemčina
Telefón : 0907 718 698

Som vyštudovaný andragóg. V oblasti vzdelávania sa pohybujem viac ako 20 rokov. Cca 8 rokov sa profesionálne venujem koučingu. Pôsobím najmä v oblasti profesionálneho športu, pracujem s jednotlivcami i tímami. S profesionálmymi športovými tímami som pracoval na Slovensku, v Čechách, a v súčasnosti v Maďarsku. Základné osobné hodnoty: úprimnosť, autentickosť, nápomocnosť… 🙂

Andragogika- vzdelávanie dospelých (rigorózna skúška), téma rigoróznej práce: Mentálny a emocionálny vývoj v dospelosti

Okrem oblasti koučingu sa zaujímam aj o psychoterapiu. Absolvoval som výcvik v Naratívnej psychoterapi, a tak isto viacero krátkodobých výcvikov (najmä v zahraničí). V tomto roku zahajujem dlhodobý výcvik v PCA psychoterapii. Napísal som aj knihu Myseľ šampióna (Sú v nej obsiahnuté základy mentálneho športového koučingu). Okrem vlastnej koučingovej praxe (spol. MK coaching s.r.o.) organizujem aj občasné verejné prednášky, či víkendové pobyty. Zaujíma ma najmä oblasť zdravého životného štýlu... Občas si ma pozývajú rôzne firmy a spoločnosti na prednášku, workshop... atď.

Som kouč, ktorý sa chce stále vzdelávať a napredovať. V rámci tejto koučingovej komunity by som chcel byť aktívnym účastníkom v rámci rôznych podujatí organizovaných pod záštitou SAKo. Kedže chcem vo svojej profesionálnej praxi stále napredovať, spätná väzba od svojich kolegov je viac ako žiadúca. V rámci komunity SAKo môžem zdieľať najmä svoje praktické skúsenosti z práce s profesionálnymi športovcami a tímami z rôznych krajín.

Referencie na moju prácu nájdete na mojej webovej stránke: https://www.mkcoaching.sk/klienti

Okrem oblasti koučingu a psychoterapie som taktiež aktívny športovec. Po bývalej aktívnej futbalovej činnosti sa viac ako 15 rokov venujem bojovým športom. Rád čítam, najmä odbornú literatúru zo sveta psychológie, psychoterapie a koučingu.