Mgr. Zuzana Vojtášová, PCC

Banská Bystrica, Slovensko
Mgr. Zuzana Vojtášová, PCC
Členstvo : SAKo
Certifikácia : PCC
Prax /hod : 500+
Kouč. vzdelanie /hod : 282
Príbuzné vzdelanie /hod : 140
Jazyk : slovenčina
Telefón : 0903 386 305

Zuzana je skúsená lektorka, konzultantka a profesionálna koučka. Pôsobí ako Google Certified Trainer v oblasti Leadership a Design Thinking. Práve skúsenosti z business prostredia, verejnej správy i neziskového sektora jej umožňujú jedinečným spôsobom sprevádzať jednotlivcov, lídrov a tímy. Pomáha objavovať potenciál, talenty i vnútornú motiváciu. Inšpiruje k napĺňaniu vízií a efektívnemu dosahovaniu cieľov.

  • Brief Coach Training - ACTP program ukončený medzinárodnou skúškou ICF - passed on solid Professional Certified Coach (PCC) level
  • Kids skills - koučovanie detí a mladých zamerené na rozvoj ich zručností
  • Psychoterapeutický výcvik v Solution Focused (prístupe zameranom na riešenie)
  • Solution Focused Tímové a skupinové koučovanie
Solution Focused Brief Therapy - Terapia zameraná na riešenie
projektový tím "Prezentácia koučovania a koučovacieho prístupu"

„Zuzana Vojtášová je výnimočná koučka, s pozoruhodnou empatiou, veľkým srdcom a vysokou inteligenciou. Pri koučovaní venuje partnerovi svoju plnú pozornosť a vytvára priestor pre vytvorenie vlastných riešení. Stretnutia s ňou sú zábavné a až prekvapivo oči otvárajúce. Či už ide o biznis témy, medziľudské vzťahy, alebo rodinu. Aj pre túto všestrannosť a silné zameranie na potreby partnera v každej situácii môžem Zuzanu silno odporučiť pre ľudí na každom stupni riadenia, vrátane CEO‘s.“

Jožo Kováč, Co-Founder Exponea

„V kouč. rozhovore so Zuzanou sa môžem 100% spoľahnúť na jej diskrétnosť a profesionálny prístup. Veľmi si na jej cením obrovskú ľudskosť no zároveň neodbitnosť, pokiaľ ide o zameranie na cieľ. Práve vďaka tomu mi pri každom rozhovore pomáha hľadať, čo naozaj chcem dosiahnuť, no netlačí ma do toho, ale pozýva. Rozhodnutia sú moje a to ma viac motivuje urobiť všetko preto, aby som si stanovené ciele splnila.“

Martina Gallovičová, Pixel Federation

„Koučingy so Zuzkou sú pre mňa priestorom, kde si vďaka nej nachádzam riešenia na situácie alebo úlohy, ktoré potrebujem riešiť. Zuzka vďaka spôsobu kladenia otázok a schopnosti veľmi pozorne zachytávať moje myšlienkové pochody, konštruktívne udržiava smer a cieľ rozhovoru, takže sa nikdy nestratím, ale naopak, najdem co hľadám.“

Viera Lasáková, LEAF

S potešením môžem pani Zuzanu Vojtášovú odporúčať. Ja a Zuzana sme sa spoznali na tréningoch koučov v roku 2019. Pre koučovacie zručnosti bola nastavená veľmi vysoká úroveň, takže sme ako kouči vedeli odkryť aj najmenšie nedostatky iných koučov. Vtedy som si všimla jej silné zameranie na riešenie, čo ma ako obchodnú riaditeľku spoločnosti Bejouchka s.r.o, ktorá v tom čase odpredávala svoje aktivity na Slovensku a v Poľsku zahraničným entitám, veľmi zaujalo. Pri koučovaní ma oslovilo jej absolútne zameranie sa na cieľ, dosiahnutie konkrétnych výsledkov. To som vnímala ako CEO, za najdôležitejšiu rolu kouča a prínos pre ľudí nesúcich zodpovednosť.

Spoluprácu so Zuzanou som si veľmi užívala a ako externého spolupracovníka, kouča, som ju prijala do svojho tímu. Vnímam ju ako človeka, ktorý je pôvodcom zmeny a dokáže spustiť procesy, pričom nechá žiariť svojich kolegov. To je skutočne cennou výhodou pre seba a celý tím. Je čestná, spoľahlivá a neuveriteľne pracovitá. Okrem toho, vďaka jej koučovacím schopnostiam zameraných na riešenie, dokáže byť motorom tímu, ktorý je vždy schopný riešiť zložité problémy so stratégiou a dôverou vo veľké zmeny. Zuzana je inšpirovaná výzvami a nenechá sa zastrašit. Napriek jej nežnému výzoru je bojovník, ktorý skončí, až keď nájde riešenie. Uvedomujem si jej silu, vieru vo vlastné schopnosti.

Jej znalosť koučovacích techník, odbornosť v oblasti koučovania a leadershipu je obrovskou prínosom nielen pre koučov, s ktorými spolupracuje, ale aj pre spoločnosť BEJOUCHKA, ktorej výsledkom bol úspešný odpredaj jej aktivít zahraničným entitám. Som si istá, že Zuzana mala obrovský podiel na tomto úspechu.

Spolu so svojím nesporným talentom bola Zuzana vždy oceňovaná ďalšími koučmi pre jej nadšenie, s ktorým svoju prácu vykonáva a pre skutočnosť, že si ide za svojím cieľom a nevzdáva sa. Zároveň je skutočným tímovým hráčom a vždy dokáže podporovať ďalších kolegov, aby zažiarili. Dokáže pozitívne rozvíjať diskusie a vynášať to najlepšie z nich.

Bezpochyby Zuzanu odporúčam. Ak sa budete chcieť viac dozvedieť o kvalifikácii, skúsenostiach a vlastnostiach Zuzany, kontaktujte ma na čísle 0907285619. Rada zodpoviem vaše otázky.“

S úctou,

Beáta Stručková CEO Bejouchka, s.r.o

„Podnikám 13 rokov v oblasti stavebníctva, ale v posledných rokoch som sa dostal do krízy. Bolo potrebné zmeniť smer, ale ako to už býva, čím viac má človek skúseností a čím vychodenejšie koľaje, tým ťažšie sa preorientuje na inú oblasť podnikania. Koučka Zuzana Vojtášová mi počas niekoľkých sedení venovala svoju nedelenú pozornosť a svojimi otázkami mi pomohla vo veľmi vážnom rozhodovaní kam ďalej smerovať svoju firmu. Ako ona tvrdí, že ja už riešenie mám a svojimi otázkami mi ho len pomohla odhaliť.  To, čo bolo v mojom vnútri a čo mi hovorila intuícia, bolo s jej úžasnou pomocou, empatiou a trpezlivosťou odhalené a dnes sa teším z nového smerovania firmy a z toho, že ma opäť baví pracovať. Pomohla mi zároveň opustiť niektoré moje paradigmy a predsudky. Zuzana sa vie vcítiť do svojho „klienta“ a nevnucuje svoje riešenia. Vie povzbudiť a človek sa pri nej cíti veľmi dobre. Všetky rozhovory prebiehali v neformálnej príjemnej atmosfére a na každý som sa dopredu tešil.“

Pavol Rafaj, majiteľ obchodno-stavebnej spoločnosti

„Koučovanie so Zuzkou Vojtášovou mi pomohlo nadobudnúť nové pohľady na moje aktuálne problémy. Pekne ma viedla v rovine riešení. Na konci rozhovoru som nadobudla pocit komplexného riešenia, v ktorom som mohla už ďalej pokračovať sama.“

Jana Huďanová, Spoločnost Axil Slovakia s.r.o.

„Prvé stretnutie so Zuzkou bolo náhodné. Hneď som si však uvedomila, že po ôsmych rokoch v podnikaní potrebujem nový impulz, reštart, energiu. Všetko to, čo vyžarovala Zuzka. Po každom našom “sedení” som cítila v sebe túto energiu a bola som schopná urobiť to, čo som v niektorých prípadoch odkladala roky. Aj keď sa niektoré témy u mna stále opakovali, Zuzka ich so mnou trpezlivo riešila, no zároveň ma sprevádzala k novým. Aj vdaka našim stretnutiam sa mi podarilo dosiahnuť vyšší stupeň v rámci našej štrukturálnej firmy a ocenenie ako 3. najlepšia obchodníčka za rok 2019. Teším sa na našu ďalšiu úspešnú spoluprácu.“ ?

Zuzana Viktorová, OVB Allfinanz Slovensko