Mgr. Viera Tatayová, ACC

Prievidza, Slovensko
Mgr. Viera Tatayová, ACC
Členstvo : SAKo
Certifikácia : ACC
Prax /hod : 260
Kouč. vzdelanie /hod : 125
Príbuzné vzdelanie /hod : 48
Jazyk : slovenčina
Telefón : 0915932056

Každý má svoju cestu, svoje ako.

Ku koučingu som sa dostala cez otázku „ako inak?“ v momentoch, keď sme s kolegami hľadali ďalšie, nám viac vyhovujúce, možnosti postupovania v rôznych situáciách. V praxi sa mi osvedčilo pozvať ľudí k tvoreniu vlastných riešení, k budovaniu vlastnej cesty ako vedia dosiahnuť želaný cieľ. Či už išlo o cieľ stanovený firmou, alebo ich vlastný. Kurz Brief Coachingu bol pre mňa nádherným zážitkom slobody, tvorenia a uvoľňovania potenciálu. Rovnaký zážitok sa vždy snažím ponúknuť aj svojím klientom. Tak dospelým, ako aj deťom. Koučovací prístup sa mi osvedčil i pri dcére a preto sa s nadšením venujem koučovaniu detských zručností.

Brief Coaching Training (ACTP) (https://www.kouc.sk/kurzy_koucingu/brief-coach-training-i-iii-actp/) Kids' Skills - prístup zameraný na riešenia ako metóda sociálnej práce s deťmi, rodičmi a komunitou (https://www.kouc.sk/kurzy_koucingu/kids-skills-koucovanie-detskych-zrucnosti/)