Mgr. Veronika Sviteková Banská Bystrica, Slovensko
Mgr. Veronika Sviteková
Adresár : Kouč
Členstvo : SAKo
Kouč. vzdelanie /hod : 104
Príbuzné vzdelanie /hod : 42
Jazyk : slovenčina
Telefón : +421 948 150 025

Uvedomenie mení naše životy. Na stretnutí s ľudskou bytosťou som prítomná v najväčšej hĺbke a otvorenosti, akej som schopná. Tvorím bezpečné a dôverné prostredie. Podporujem objavovanie nových možností, vnútorného vedenia a konanie podľa neho. Blízke sú mi najmä témy vzťahov, sebapoznania a vedomého žitia.

  • Kouč 104 hodín (ACSTH) - Power Coaching s.r.o., Bratislava
  • Vnútorný kompas s focusingom - Life At Work, Bratislava (realizované na Zaježovej)
  • Nenásilná komunikácia - Life At Work, Bratislava (realizované na Zaježovej)
  • Kvantová Terapia Matrix 1 a 2 - Clinica Medica, Bratislava
  • focusing (vedenie vnútorným svetom)
  • kvantová terapia

umenie, tvorenie, cestovanie, mindfulness