Mgr. Tomáš Fulop, ACC

Rúbanisko III 5, Lučenec, Slovensko
Mgr. Tomáš Fulop, ACC
Adresár : Kouči / Kouč
Členstvo : ICF / SAKo
Pôsobisko : .Celé Slovensko
Certifikácia : ACC
Prax /hod : 450
Kouč. vzdelanie /hod : 104
Jazyk : slovenčina
Telefón : 0901 908 200

Mojim klientom napomáham splniť si ciele, dosahovať vrcholné výkony, udržať dlhodobo vysoký štandard, či vyriešiť životné dilemy v období, keď im v tom bráni ich najväčší súper ,,vlastná hlava,,- teda spôsob premýšľania, či zaužívaný postoj.

Prostredníctvom rozhovoru im ponúkam príležitosť pozrieť sa na ťaživé témy úplne inou optikou než sú bežne navyknutí. No a riešenia spravidla nachádzame práve tu – v doteraz neprebádaných vodách.

Mám za sebou 18-ročnú manažérsku skúsenosť vo vysoko kompetetívnych odvetviach a rozumiem požiadavke, že koučovanie musí prinášať výsledky. Snažím sa byť takým koučom, akého so vždy potreboval, keď som bol manažérom.

Ako jeden z mála profi koučov na Slovensku, svoje koučovacie služby posledné 3 roky smerujem aj na odvetvie RETAILU – top manažment, líniový manažment, retail manažment, regionálny manažment, no najmä na zamestnancov prvého kontaktu so zákazníkmi – manažérov prevádzok, shop asistentov, asistentov predaja.

     Vzhľadom na svoj psychoterapeutický backround sa vo svojej práci venujem aj náročnejším potiažam súvisiacich s  pracovným prostredím ako je napríklad  pracovná a výkonová kríza, vyčerpanie, vyhorenie, konfliktné tendencie v pracovných tímoch….

  • Transformačný biznis koučing - 60 hodín,
  • Rozvoj koučovských zručností a mentoring - 32 hodín,
  • NLP koučing a práca z bariérami - 12 hodín,
  • MTP 1 - 5 - kompletný manažérsky výcvikový program,
  • Ako úspešne predávať - Dynergie 24 hodín,
  • Neurofeedback a HRV biofeedback terapia - kompexný 50 h výcvik
  • Systemický managering (Extima) - 50 hodín
  • Systemický institút - Systémové myšlení I a II
  • Systemická párová a rodinná terapia (ISZ) - 200 hodín