Mgr. Pavol Hudec

Cesta na Hájik, Kamenec pod Vtáčnikom, Slovensko
Mgr. Pavol Hudec
Adresár : Kouč
Členstvo : SAKo
Prax /hod : 50
Kouč. vzdelanie /hod : 104
Príbuzné vzdelanie /hod : 40
Jazyk : slovenčina, čeština, angličtina
Telefón : +421910315655

Doba, v ktorej žijeme sa posúva v každej oblasti míľovými krokmi vpred a my preto s ňou potrebujeme držať optimálny krok. Tak je tomu aj v oblasti športu, biznisu, vzťahov, či zdravia a životného štýlu.

Neustále k nám prichádzajú nové postupy, metódy a prostriedky dosahovania „peak performance“. Tieto postupy sa s vývojom doby stali všeobecne známe a dostupné. Lenže v tomto prílive informácií sú častokrát aj dezinformácie, lepšie povedané zovšeobecnené postupy, ktoré majú skôr jedinečný účinok na konkrétnu osobu ako na celú skupinu. Následne z toho môžeme v hlavách ľudí badať „informačný chaos“, čo vedie k vzniku tzv. brzdiacich bariér, ktoré blokujú plné využívanie ich potenciálu.

V čom spočíva môj prístup:

 • Vnímam Vás holisticky (celistvo)
 • Dôverujem Vám a som presvedčený o tom, že vzorce a schopnosti k dosiahnutiu svojho cieľa máte zakorenené v sebe.
 • Vnímam Vás ako „banku riešení“ nie ako „banku problémov“
 • Nezameriavam sa na negatívnu minulosť a neanalyzujem ju. Zameriavam sa na želanú budúcnosť a riešenia ako sa k nej dopracovať.
 • Počas stretnutia Vám venujem 100% pozornosť.
 • Mojou prioritou nieje Vám radiť, či dirigovať, ale podnietiť a inšpirovať.
 • Najlepšie riešenia nie sú druhou osobou šité na mieru, ale vytvorené vlastným úsudkom a postojom. Pretože odborník na Váš život nieje niekto druhý, ale vy sami.
 • Dôvera a diskrétnosť tvoria môj základ rozhovoru s Vami.

Aké najčastejšie dôvody vedú k vyhľadaniu kouča ?

 • mám problém, ktorý neviem vyriešiť
 • mám problém s koncentráciou v zápase
 • mám zlé vzťahy so spoluhráčmi
 • neviem ako ďalej pokračovať
 • neviem ako vyriešiť tréningový plán
 • chcem upokojiť svoju myseľ pred dôležitým výkonom
 • chcem byť psychicky vyrovnaný
 • chcem sa maximálne koncentrovať na výkon
 • chcem efektívne využiť svoj talent a potenciál
 • chcem byť so sebou spokojný
 • chcem efektívne vyriešiť konkrétnu situáciu/úlohu
 • chcem prehodnotiť smerovanie životnej cesty
 • chcem zvýšiť kvalitu svojho života
 • chcem predísť životným problémom
 • chcem si byť istý, že na to mám
 • chceme zlepšiť vzťahy a komunikáciu v tíme

http://www.pavolhudec.sk

Absolvent  Medzinárodne certifikovaného výcviku v koučingu, schváleného ICF/International Coach Federation ako ACSTH/Approved Coach Specific Training Hours/.

Absolvent Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci 

Absolvent Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Certifikovaný tréner kulturistiky fitness a silového trojboja – SAKFST

Účasť na rôznych seminároch, prednáškach a kurzoch v oblasti športu, výživy, fitness, životného štýlu, mentálnej prípravy a osobnostného rozvoja.

Certifikovaný tréner kulturistiky fitness a silového trojboja – SAKFST

Certifikáty a potvrdenia