Mgr. Lucia Danková Námestie Martina Benku 12, Bratislava, Slovensko
Mgr. Lucia Danková
Cena : 80 €/hod
Adresár : Kouč
Členstvo : SAKo
Prax /hod : 100
Kouč. vzdelanie /hod : 124
Jazyk : slovenčina, angličtina
Telefón : 0904003570

Vďaka  absolvovaniu medzinárodne certifikovaných kurzov Business Coaching – ACSTH ICF a Life Coaching – ACSTH ICF v Business Coaching College  v Bratislave som sa vydala na cestu, na ktorej som našla samu seba a robí mi radosť. Našla som pracovné poslanie, ktoré ma napĺňa a v ktorom môžem zužitkovať svoje schopnosti, moje talenty a vášne. Neustále pracujem na zvyšovaní svojho koučovacieho vzdelania a kvalifikáciie. Pracujem na získaní ACC  medzinárodnej certifikácie ICF. 

Mám vyštudované jednoodborové bakalárske štúdium psychológie na UMB v Banskej Bystrici a magisterské štúdium Pracovnej a aplikovanej psychológie na Fakulte Sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. Tak, ako pri štúdiu a praxi v odbore, tak aj pri koučingu ma teší byť partnerom, sprievodcom na ceste osobného a pracovného rastu. Teší ma, že ľudia ku mne prichádzajú s dôverou.  Ja im môžem s láskou poskytnúť bezpečný priestor, byť tam pre nich, klásť im otázky a dopriať im, aby našli vlastné odpovede, na ich dilemy a problémy.