Mgr. Katarína Slováková

Mgr. Katarína Slováková
Adresár : Kouči / Kouč
Členstvo : SAKo
Pôsobisko : .Celé Slovensko
Prax /hod : 200+
Kouč. vzdelanie /hod : 64
Jazyk : slovenčina
Telefón : 0905 130 288

Pracujem ako psychologička, terapeutka a koučka. Venujem sa hlavne oblasti športovej psychológie a koučingu ale taktiež témam ako zvládanie stresu, tlaku, práca so sebavedomím, zlyhaním, zvyšovaniu motivácie. vo svojej práci uplatňujem systemický na riešenie orientovaný prístup.

Komplexný psychoterapeutický výcvik v systemickej psychoterapii - Brief Coach Training - solution focused tímové koučovanie