Mgr. Darina Peniašková Domašská 10, Bratislava, Slovensko
Mgr. Darina Peniašková
Adresár : Kouč
Členstvo : SAKo
Prax /hod : 120
Kouč. vzdelanie /hod : 72
Jazyk : slovenčina
Telefón : 0915233770

Kto som?

celostná osobná koučka

Koučovanie, ako forma uvažovania ma veľmi presvedčila už niekoľko rokov dozadu. Z manažérskeho koučovania som prešla do celostného koučingu, kde sa s individuálnymi klientmi zameriavame na celostné nastavenie mysle na želaný výsledok a nie na prekážku. Ako kouč sa snažím z ľudí vyťažiť maximum ich potenciálu, motivovať ich pre nich najvhodnejšou cestou, pomáhať im, aby našli vlastné odpovede a robili svoje rozhodnutia, za ktoré prevezmú zodpovednosť.

Koučovanie, ako aj dobrovoľníctvo v neziskových organizáciách sa stalo mojou vášňou, poslaním a životným štýlom. Je pre mňa vysoko motivujúce vidieť postupné zmeny u mojich klientov, ktorí sa rozhodli chcieť, byť dostatočne mohúcni a mocní mať svoje vysnívané životy. Každý jeden z nich je veľkou inšpiráciou k tomu, že keď sa nenecháme ovládať druhými, prijmeme zmenu, ktorú si uvedomíme a začneme čeliť vlastným strachom a obavám, dokážeme nastaviť naše mysle na úspešný a šťastný život. A keď takto rozmýšľame, tak aj konáme.

– mentorka začínajúcich podnikateľov

Mentoring by som veľmi ocenila v dobe, keď som začala podnikať prvýkrát ja. Je to skvelý nástroj, ako sa učiť od skúsenejších kolegov a odborníkov, a zároveň pracovať na sebe a svojom raste. Učiť sa z overenej praxe, vedieť sa vyvarovať chybám, ktorými si prešli iní a skrátiť si cestu za želaným výsledkom. Mentoring, ktorý ponúkam zameriavam na mladých začínajúcich podnikateľov, ktorí majú skvelý nápad, obmedzený finančný rozpočet, v ktorom každá chyba stojí veľa peňazí a málo skúseností s podnikaním na Slovensku.  Ako spolumajiteľka 3 spoločností som nadobudla cenné informácie, rady a skratky, práve pre ľudí, ktorí tápajú v podobných vodách, ako my na začiatku podnikania.

vyjednávačka/ negociácia

Negociácia, alebo medzi ľuďmi skôr známe vyjednávanie je súčasťou môjho života, tak ako aj koučing. Učím klientov vyjednávať, pripravovať sa na tento štýl stretnutia alebo som aktívnou súčasťou na vyjednávaní, buď vo forme vyjednávača alebo pozorovateľa. Ak správne pochopíme stratégiu vyjednávania, vie nám veľmi uľahčiť život v akomkoľvek smere, kde niečo chceme dosiahnuť a sú v tom procese aj iní ľudia.

– dobrovoľníčka

Dobrovoľníctvu sa venujem od začiatku vysokej školy, čiže už to bude pomaly 13 rokov. Je neoddeliteľnou súčasťou môjho spôsobu života. Začínala som ľuďmi bez domova a momentálne už 5 rokov pôsobím ako dobrovoľníčka v jednom krízovom centre pre týrané matky s deťmi. 

Hlavné vzdelanie:

 • Business coaching- meaning and mechanics of coaching in business
 • Standards of coaching: Development of Core Competencies
 • UKF- Fakulta masmediálnej komunikácie a tvorby reklamy
 • Centrum ďalšieho vzdelávanie UK- Právo a ekonómia v podmienkach EÚ

Iné vzdelanie:

 • Myslenie úspešného podnikateľa
 • Negociácia- ako vyjednávať
 • Content marketing a Copywriting
 • Psychológia predaja
 • Slová, ktoré zvyšujú predaje
 • Selfmarketing
 • Predajné zručnosti
 • Efektívna komunikácia
 • Vedenie tímu a leadership
 • Úspešný podnikateľ
 • Psychológia osobnosti

Po mojich dlhoročných skúsenostiach z biznisu, či už z pôsobenia v nadnárodných spoločnostiach, alebo vo svojich vlastných  3 biznisoch som nápomocná začínajúcim podnikateľom vo forme mentora, trénera mäkkých zručností a negociátora.

 • Iniciatíva ku koordinovanému zavádzaniu koučovacieho prístupu na vysoké školy a univerzity- členka projektového tímu Vzdelávanie pedagogických a nepedagogických pracovníkov
 • Káva s koučom 2019- 8 ukážkových koučovacích hodín

Moje 4 vášne:

 • cestovanie /som vášnivým cestovateľom. Každá krajina, v ktorej som bola ma naučila vnímať seba v neštandardných situáciach, moje hranice, skutočné hodnoty, čo od života čakám a potrebujem, vnímať s pokorou svet druhých ľudí a nechať im prirodzené právo na ich vlastné bytie a systém žitia.

Krajiny, ktoré ma očarili: Island, India, Maroko

 •  hory /príroda mi dáva pocit pokoja a spojenia samej so sebou, prekonávania vlastnej pohodlnosti a vrátenie sa k podstate jednoduchého a prirodzeného systému bytia, pocit, že dýcham a to stačí/

Hory, ktoré nepustím z hlavy: Himaláje

 • knihy / cesta do neznáma- obohacujú ma na duši a aj raciu,  čítam psychológiu, filozofiu osvietenstva, životopisy a detektívky, stará papierová kniha má pre mňa príbeh, knižnica mi zaberá najväčšiu časť môjho bytu/

Kniha, ku ktorej sa stále vraciam: Voltaire

 • filmy / rada chodím do filmových klubov na európske filmy- hlavne severské, španielske a talianske/

Film, ktorý odporúčam: Úplní cudzinci

Certifikáty a potvrdenia