Mgr. Dalibor Bednařík, PCC

Mgr. Dalibor Bednařík, PCC
Adresár : Kouči / Kouč / Kouči / Mentor / Kouči / Supervízor
Pôsobisko : .Celé Slovensko
Certifikácia : PCC
Prax /hod : 2000
Kouč. vzdelanie /hod : 150
Príbuzné vzdelanie /hod : 800
Jazyk : slovenčina, angličtina
Telefón : 0902637327

Vzdelaním psychológ s psychoterapeutickým výcvikom pracujúci celú pracovnú kariéru ako profesionálny kouč. Zakladajúci člen Českej asociácie koučov 2003, Slovenskej asociácie koučov 2006, čelen vedenia International Coach Federation (ICF) SK v rokoch 2009 -2014. Prvý externý slovenský kouč celosvetovo certifikovaný najväčšou svetovou federáciou ICF na úrovni PCC (2011). Kouč roka 2019 a autor a lektor celosvetovo ICF certifikovaného výcviku koučov vedeného od 2011. Oficiálny mentor koučov pre ICF. Koučing je základné živobytie už 17 rokov.

Psychológ vyštudovaný na Filozofickej faktulte UK v Bratislave. Absolvent psychoterapeutického výcviku v procesorientovanej psychológii. Kouč certifikovaný v roku 2010 najväčšou svetovou kanadskou školou koučingu Erikson College na úrovni Erikson Certified Professional Coach. NLP practitioner a abolvent výcviku rodinných konštelácií s povolením učiť. Absolvent mnohých seminárov koučingových škôl s smerov.

Venujem sa individuálnemu koučingu v komerčnom prostredí, v práci s top manažérmi a stredným manažmentom. Vediem skupinové rozvojové programy zamerané na implementáciu koučovacích a mentorských prvkov v riadení. Vediem mentoringy a supervízie koučov a manžérov v oblasti mentoringu a koučingu.

V SAKO som členom od vzniku 2006 a aktívne vediem komunitu koučov na Slovensku k stretávaniu sa na tzv. PEER CAMPoch od roku 2009.

Mnohé spoločnosti v ČR a SR od roku 2004.

Hudba - hra na elektrickej gitare a bicích, chodenie do ľadovej vody a plávanie, bicyklovanie