Mgr. Branislav Hromada Bratislava, Slovensko
Mgr. Branislav Hromada
Adresár : Kouč
Členstvo : SAKo
Kouč. vzdelanie /hod : 132
Príbuzné vzdelanie /hod : 150
Jazyk : slovenčina, angličtina
Telefón : +421 908 112 639

Ako Váš „Lodivod“ využívam pri práci najmä Brief Coaching a Solution Focused coaching, ktorý podnecuje rozmýšľať o možných riešeniach oveľa viac než o problémoch a prekážkach. Pracujem spôsobom aby ma klient čo najskôr prestal potrebovať. Často nám stačia 1 až 3 stretnutia.

Aký prístup môžete očakávať

 • Som nastavený na to, aby ste všetky potrebné kompetencie získali v najkratšom čase a už nepotrebovali moju pomoc a dokázali si v krízových situáciách poradiť sami.
 • Dôverujem Vám, že máte všetky potrebné zdroje (schopnosti, sily..) k riešeniu.
 • Nevidím Vás ako „chodiaci problém“ ale ako „chodiace riešenie“.
 • Tie najlepšie riešenia nie sú tie, ktoré sú vytvorené na mieru, ale tie, ktoré sú vytvorené sebou samým. Vy sám ste expert na svoj život.
 • Neanalyzujem problém ani minulosť, nerobím diagnostiku. Som zameraný na želanú budúcnosť.
 • Akceptujem a rešpektujem Vás (váš slovník, svet, priority a hodnoty, pocity)
 • Nemám potrebu Vás „otáčať“ alebo udávať smer, dávam „len“ IMPULZ.
 • Počúvam Vás tak, aby ste cítili, že ste pre tento svet jedinečný a dôležitý.
 • INTIMITA – obsah rozhovoru zostáva iba medzi mnou a Vami… ako pri spovedi :).
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, odbor Estetika – Filozofia, pedagogický smer. Úspešne som absolvoval medzinárodne certifikovaný (International Coach Federation) kurz Brief coaching zameraný na riešenie. Pod vedením renomovaných koučov Solutionsurfers : PhDr. Klára Giertlová PCC, PKcS (Tajov - Slovensko) a Dr. Peter Szabo MCC (Basel – Švajčiarsko) Aktuálne absolvujem psychoterapeutický výcvik v inštitúte DALET v Olomouci, tiež v smere Solution Focused – teda v prístupe zameranom na riešenie. K vzdelávaniu pristupujem ako k nikdy nekončiacemu procesu, preto stále absolvujem odborné workshopy, prednášky, čítam literatúru. Neorientujem len na „novodobé západné“ teórie, ale inšpiráciu nachádzam aj vo východných filozofiách či nevyčerpateľnom svete histórie a umenia. Učenie sa z vlastnej skúsenosti a života uvádzam síce ako posledné, ale svojou dôležitosťou mu patrí neodrieknuteľné prvenstvo.
Okrem individuálneho či skupinového koučingu vediem inšpiratívne prednášky a workshopy. Ďalej trénujem oblasti profesionálnych obchodných zručností a leadershipu v spoločnosti H.R.OMADA
Nájdete na mojom webe
Nájdete na mojom webe
 • Moja práca je mojím koníčkom, čiže vo voľnom čase čítam veľa odbornej literatúry
 • Umenie : rád ho vnímam (divadlo, galérie, koncerty, filmy) a sám hrám na gitare a spievam
 • Rád sa aktívne hýbem (plávanie, bike, turistika, vychádzky so psom, silové športy, yoga, otužovanie...)
 • Cestovanie a spoznávanie nových miest, kultúr a ľudí
 • Rád hľadám a objavujem súvislosti, analógie a metafory v zdanlivo nesúvisiacich svetoch
 • Užívam si humor a situácie kedy sa neberiem vážne