Mgr. Alexandra Petrášová, ACPC

Trnavská cesta
Mgr. Alexandra Petrášová, ACPC
Cena : 40 €/hod
Adresár : Kouči / Kouč
Členstvo : SAKo
Kouč. vzdelanie /hod : 116
Príbuzné vzdelanie /hod : 336
Jazyk : slovenčina, čeština

Koučing zlepšuje životy. Predstavuje vysokú akceptáciu druhého človeka a verí v jeho potenciál. Potrebujem veriť tomu, čo robím. Vedieť, že to má význam a posúva ľudí ďalej. Prispieť k tomu, že každý z nás si môže napĺňať svoje sny a skutočne žiť svoj život. Klientom poskytujem priestor kde sa nehodnotí, nesúdi a sú slobodní vo vyjadrovaní svojich myšlienok a pocitov. Majú čas nahliadnuť do seba a nájsť spôsoby a možnosti, ako sa posunúť ďalej a vniesť ich sny do reality.

Absolvovanie výcviku v koučingu KOUČ 104 hod. - s medzinárodnou certifikáciou International Coach Federation, akreditáciou MŠVVaŠ SR a so získaním titulu ACPC (Approved Coach by Power Coaching) Absolvovanie špecializovaného vzdelávania pre koučov VZŤAHOVÝ KOUČING - s medzinárodnou certifikáciou International Coach Federation Absolvovanie mentoringov u kouča s certifikáciou PCC Absolvovanie akreditovaného vzdelávacieho programu MEDIÁTOR - zápis do registra vedenom MS SR Absolvovanie ďalšieho vzdelávania v oblastiach - Komunikácie (NLP, Neverbálna, Nenásilná, Asertívna komunikácia), Vzťahov, Osobnostnej diagnostiky, Techník sebavedomia, Manažérskych zručností, Spätnej väzby, Konštelácií, SRT a.i.
Mediácia - mediátor vedený Ministerstvom spravodlivosti SR