Martina Gajdošová

NItra
Martina Gajdošová
Adresár : Kouč
Členstvo : SAKo
Pôsobisko : Nitriansky kraj
Kouč. vzdelanie /hod : 104
Príbuzné vzdelanie /hod : 24
Jazyk : slovenčina
Telefón : +421905208676

Vyštudovala som Laboratórne vyšetrovacie metódy na TU v Trnave a celý svoj profesijný život som pracovala v zdravotníctve. Najskôr priamo a neskôr nepriamo vo farmaceutickom priemysle.

Svoje uplatnenie som však našla v koučingu. Aktívne načúvať ľudom a neradiť. Zaujímať sa a pýtať sa. Tým im otvárať ich vlastnú cestu.

TU FZaSP Kouč 104 Konštelácie s figúrkami
turistika, bikovanie, lyžovanie, jóga, pilates, čítanie a sebarozvoj