Mária Dečová

Furčianska 11A, Košice, Slovensko
Mária Dečová
Adresár : Kouč
Členstvo : SAKo
Jazyk : slovenčina

Po 9 rokoch v manažmente pracujem ako kouč. Venujem sa jednotlivcom aj skupinám aby našli svoje jedinečné miesto.

Na križovatkách života je fajn sa zastaviť a premyslieť si ako ďalej. Ako kouč som tu pre tých, ktorú si chcú svoje možnosti nájsť, pomenovať a vydať sa s dôverou a chuťou do života ďalej. 

„Pokiaľ nemôžeme zmeniť okolnosti, stojíme pred výzvou zmeniť sami seba.“    – Viktor Frankl

Biznis koučing v Akadémii koučovania Koučing vo Family Garden Tímové koučovanie
V ponuke