Ján Lenč – Praktický koučing

Horná ružová 254/18, Banská Štiavnica, Slovensko
Ján Lenč – Praktický koučing
Cena : 30 €/hod
Adresár : Kouč
Členstvo : SAKo
Prax /hod : 50
Kouč. vzdelanie /hod : 105
Príbuzné vzdelanie /hod : 180
Jazyk : slovenčina, angličtina, nemčina, francúzština, španielčina
Telefón : 0905973228
Messenger : Ján Lenč

Špecializujem sa na individuálny koučing v oblastiach:

 • OSOBNÝ ŽIVOT: určovanie si priorít, sebavedomie, sebarealizácia, životné zmeny, prekonávanie prekážok

 • PROFESIONÁLNY ŽIVOT: rast, smerovanie, zmena, rovnováha medzi kariérou a osobným životom

 • VZŤAHY: partnerské, rodinné, pracovné

Založil som a pôsobím na platforme Praktický koučing, pretože koučing vnímam ako pomáhajúci rozhovor, ktorý je vo svojej podstate vecný a účelný, jednoducho praktický. Mojou víziou je poskytovať ľuďom úžitkovú službu, s reálnym dopadom na ich každodenný život. Rád používam paralelu, že tak ako chodí človek do wellnessu, aby si zrelaxoval telo, tak môže chodiť na praktický koučing, aby si vyčistil hlavu.

Praktický koučing je rozhovor, kde si za mojej asistencie nachádzate riešenia sami. Vytváram priestor, kde si môžete slobodne uvedomiť vaše životné hodnoty, vytriediť si priority, stanoviť si ciele a vytvoriť stratégie, ako ich dosiahnuť. Môžete sa pozrieť na veci okolo seba s odstupom a vidieť ich v širších súvislostiach, z inej perspektívy a jasnejšie. Počas koučingu maximálne posilňujem vašu autonómnosť, pretože verím, že máte potenciál a vlastné zdroje vedenia. 

Slovo koučing pôvodne označovalo kočiar. Tak ako kočiar pomáhal ľuďom dostať sa z bodu A do bodu B,  aj koučing posúva ľudí želaným smerom. Jazdu kočom využívali ľudia, aby sa rýchlejšie dostali tam, kam chceli a potrebovali. Rovnako praktický koučing môže byť pre vás skratkou a efektívnym nástrojom k tomu, aby ste sa dostali, kam chcete alebo aby ste si zvýšili kvalitu vášho každodenného fungovania.

PRÍKLADY TÉM, NA KTORÝCH SME S KLIENTAMI PRACOVALI: 

Témy z osobného života:

 • Ako byť spokojný

 • Upratať si financie vzťahy, bývanie

 • Partnerský vzťah, či zaň bojovať alebo ho ukončiť   

 • Pravidlo, podľa ktorého povedať áno/nie

 • Nájsť nástroj pre zlepšenie komunikácie

 • Vedieť, ako sa posunúť dopredu vo vzťahu s mužmi

 • Nájsť mechanizmus, ako sa vyrovnať s minulosťou

Témy z profesného života:

 • Ako nabrať sebavedomie a pustiť sa do vecí

 • Urobiť si jasno, čo ďalej profesne

 • Ako sa pohnúť z miesta v podnikaní

 • Vytvoriť si harmonogram činností, určiť si konkrétne kroky

 • Odchod z práce

 • Ako si vylepšiť obchodné vzťahy

 • Ako komunikovať so staršími kolegami

 • Odhadnúť zdravú mieru, kedy delegovať zodpovednosť

 • Nájsť motiváciu pre dokončenie projektu

Koučingové vzdelanie

 • Absolvoval som certifikovaný kurz: ACSTH (Approved Coach Specific Training Hours), Coach 104 , Mgr. Silvia Langermann, PCC

 • V súčasnosti participujem na akreditovanom kurze: Koučing ako špecifická metóda sprevádzania mladých, Tomáš Pešek, ACC

 

Ďalšie vzdelávanie 

 • MENTOR plus - improving mentorship, Torben Grochol, Ruth Gonzalez Pais, Viedeň

 • Tréning Nenásilnej komunikácie, Alexandra Grófová, Maxman Consultants, Bratislava

 • Individuálny rozvojový program učiteľa, mentoringový tréning, Viera Lasáková, organizácia LEAF, Bratislava

 • A Foundation Training in Nonviolent Communication, Donal Gannon, Scariff, Írsko

 • Komunikačný tréning “Story is the Key”, technika storytellingu, Carmine Rodi Falanga, Artkruh, Prenčov

Akademické vzdelanie:

 •  Univerzita Mateja Bela, Fakulta medzinárodných vzťahov a diplomacie, Banská Bystrica, odbor: medzinárodné vzťahy a európske štúdiá

 • Université de Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines, Political Science and Communication, Résolution des Conflicts

 • Universität Wien: International Relations and Affairs, CEEPUS exchange scholarship

 

Jazyky a komunikácia

Ovládam 4 cudzie jazyky:

 • španielčina

 • angličtina

 • nemčina

 • francúžština

Certifikáty a potvrdenia