Ing. Želmíra Bieliková, MBA

Ing. Želmíra Bieliková, MBA
Členstvo : SAKo
Prax /hod : 90
Kouč. vzdelanie /hod : 60
Jazyk : slovenčina
Telefón : 0917 778 209

Moje pracovné skúsenosti sú z bankového sektora, kde som pôsobila viac ako 16 rokov na rôznych manažérskych pozíciách. Ako riaditeľ pobočky som získala ocenenie riaditeľ roka a niekoľko rokov som pôsobila aj v regionálnom manažmente banky, či už ako zástupca, alebo ako regionálny riaditeľ. V tejto práci som odceňovala znalosti a zručnosti z koučingu. Aj naďalej pôsobím vo finančnom svete, kde sa venujem talentom, ich rozvoju a kariérnemu rastu. Zároveň sprevádzam ľudí na ich ceste za ich krajšou a lepšou budúcnosťou.

TAGS