Ing. Milan Kalmancai, ACC, KcS

Kalnická cesta 6, 93401 Levice
Ing. Milan Kalmancai, ACC, KcS
Adresár : Kouči / Kouč / Kouči / Mentor
Certifikácia : KcS, ACC
Prax /hod : 375
Kouč. vzdelanie /hod : 105
Príbuzné vzdelanie /hod : 70
Jazyk : slovenčina, angličtina
Telefón : 0905 645 337

Počas života, ale aj v podnikaní som si prešiel rôznymi fázami, zmenami. Koučing mi v tomto smere výrazne pomohol a tento proces urýchlil. Najzaujímavejšou oblasťou koučingu sú výsledky, ktoré dosahujem s klientmi. Je fascinujúce vidieť ako sa ľudia rozvíjajú. Ja som len ich sprievodca na ceste k zmene a rozvoju.

Koučing je ako nástroj najviac zaujímavý v tom, že je to v podstate práca klienta. Mnohé odpovede na otázky, ktoré si kladieme, už totiž vieme. Ako kouč pomáham klientovi tieto odpovede nájsť. Je to podobné ako s kľúčmi vo vlastnom byte, ktoré si niekde položil a nevieš ich nájsť. Kouč ti síce nepovie, kde sú, ale pomôže ti pri ich hľadaní. V procese koučingu sa využívajú rôzne techniky, ktoré urýchlia hľadanie.

Naučil som sa, že osobnostný rozvoj je proces. Rovnaká formulka platí aj pri koučingu. Vždy je priestor na zlepšovanie a hľadanie nových odpovedí. Ide o nekonečný príbeh, to je na tom najviac fascinujúce.

Pomáham športovcom, podnikateľom, ale aj klientom z ďalších oblastí dosahovať nadpriemerné výsledky pomocou koučingu a mentálnej prípravy.

 • 2008 - Guido Bappert, Nemecko, Predajné techniky, 8 hodín výcvik
 • 2008 - Andreas Hoffstadt, Nemecko, Predajné techniky, 12 hodín výcvik
 • 2008 - James Heidema, Kanada, Predajné techniky, 12 hodín výcvik
 • 2015 - DAP Services, Ostrava, Športová diagnostika farebných asociácií, výcvik a licencia 4 hodiny
 • 2016 - DoubleB, Bratislava, Integratívny koučing, 75,5 hodín, ICF certifikácia
 • 2016 - DoubleB, Bratislava, Mentoring, 6 hodín, ICF certifikácia
 • 2017 - ICF certifikácia – ACC
 • 2017 - Business Coaching College, Bratislava, Bariéry a bariérové mosty, 12 hodín
 • 2017 - DoubleB, Bratislava, Integratívny koučing nadstavba, 8 hodín
 • 2021 - Bernd Wurzler, Nemecko, Integral training, Leadership vzdelávanie, 38 hodín
 • 2022 - DoubrB, Bratislava – Integratívny koučing a základné kompetencie PCIC, 4 hodín
 • 2022 - Barcelona Innovation Hub – Psychology for High Performance Sports

https://mentalkouc.sk/referencie/