Ing. Marek Sonoga

Novomeského 2, 058 01 Poprad-Juh 3, Slovensko
Ing. Marek Sonoga
Adresár : Kouči / Kouč
Členstvo : SAKo
Certifikácia : KcS
Prax /hod : 100
Kouč. vzdelanie /hod : 150
Jazyk : slovenčina
Telefón : +421911828528
Messenger : Marek Sonoga

Som kouč, ktorý prostredníctvom koučovacích otázok pomáham  rozvíjať vlastné zdroje klienta, podnecujem jeho premýšľanie a dopomáham  klientovi si jasnejšie uvedomiť súvislostí a jeho silné stránky.

Považujem koučing za jeden z najlepších spôsobov, ako dosiahnuť pozitívne zmeny a trvalé výsledky, a ako zlepšiť svoju osobnú a profesionálnu efektívnosť.

- Integrative Coaching and Core Competencies (75,5 hours)

- Inner Leadership (hierarchia a zodpovednosť - 8 hodín)

- Tématická nadstavba, supervízia a mentoring pre koučou a manažérov využívajúcich koučing (8 hodín)

- Business coaching — meaning and mechanics of coaching in business (Business Coaching College  60 hours)