Ing. Ľudovít Karpinský, ACC

Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava, Slovensko
Ing. Ľudovít Karpinský, ACC
Adresár : Kouči / Kouč
Členstvo : ICF / ICF SR / SAKo

Na koučingu ma fascinuje predovšetkým to, že koučing nie je o mne ako koučovi, ale o koučovanom človeku. Ja ako kouč som kvalifikovaným a skúseným sprievodcom, ktorý kladie dôležité otázky a sprevádza klienta do priestoru, kde sa nachádzajú otázky, odpovede, potenciál i sila klienta. A to všetko preto, aby klient objavil a realizoval to, čo má v jeho živote pre neho osobne skutočnú hodnotu.

V ponuke