Ing. Jaroslav Bendzák

Ing. Jaroslav Bendzák
Členstvo : SAKo
Prax /hod : 100
Kouč. vzdelanie /hod : 150
Jazyk : slovenčina, čeština, angličtina
Telefón : 0917 410 044

Venujem sa koučovaniu a rozvoju zamestnancov a tímov v korporátnom prostredí ako manažér v oblasti IT služieb a riadenia IT projektov. Rád pracujem na vylepšovaní vodcovských zručností, na príprave budúcich manažérov a na zefektívnení fungovania tímov. Koučing považujem za výborný nástroj pri identifikovaní a dosahovaní cieľov, pri prekonávaní nových výziev a zvládaní náročných situácií.

TAGS