Ing. Alexandra Arendášová, PhD.

Trnava, Slovensko
Ing. Alexandra Arendášová, PhD.
Adresár : Kouč / Mentor
Členstvo : SAKo
Prax /hod : 65
Kouč. vzdelanie /hod : 60
Jazyk : slovenčina, čeština
Telefón : +421 917 204 593

Po niekoľkoročnej praxi v školstve ako vysokoškolský učiteľ a posledné roky v bankovom sektore ako vzťahový manažér pre firemnú klientelu som si vybrala koučing ako prirodzenú cestu môjho ďalšieho vývoja a osobného rastu v kariére.

Dnes je firemná kultúra orientovaná na výkon a dosahovanie výsledkov. Rýchle životné tempo a tlak vedú k tomu, že ľudia prestávajú spolu komunikovať a vznikajú konflikty a zlá atmosféra na pracovisku.

Ako kouč sa snažím pomôcť práve prostredníctvom koučingu cez transformačný rozhovor zameranému na riešenie. Transformačné rozhovory pomáhajú ľuďom nájsť ich skutočné hodnoty, priority a ciele.

Hlavné vzdelanie
  • Business coaching - meaning and mechanics of coaching in business
  • STU, Materiálovotechnologická fakulta, Doktorandské štúdium, Didaktika vzdelávania dospelých
  • STU, Materiálovotechnologická fakulta, Manažment priemyselných podnikov
  • STU, Doplňujúce pedagogické vzdelanie
Iné vzdelanie
  • Proaktívny predaj
  • Rozvoj predajných zručností
  • Excelentný predajný servis
  • Efektívna komunikácia
Po mojich dlhoročných skúsenostiach v bankovom sektore ako vzťahový manažér pre firemnú klientelu viem byť nápomocná ako mentor a kouč majiteľom firiem, konateľom, zamestnancom v zvýšení kvality predaja a rozvoja predajných zručností.
Iniciatíva ku koordinovanému zavádzaniu koučovacieho prístupu na vysoké školy a univerzity. Projektový tím VZDELÁVANIE
Certifikáty a potvrdenia