Eva Račková, PhD., ACC

Sládkovičova 11, 949 01 Nitra, Slovensko
Eva Račková, PhD., ACC
Adresár : Kouč
Členstvo : ICF
Pôsobisko : Nitriansky kraj
Certifikácia : ACC
Prax /hod : 240
Kouč. vzdelanie /hod : 120
Príbuzné vzdelanie /hod : 300
Jazyk : slovenčina
Telefón : +421910842900

Na koučingu ma fascinuje tvorivý priestor medzi mnou a klientom. Pri vytváraní uvedomenia  pracujem s emóciami  a potrebami klienta. Koučing využívam okrem individuálnych stretnutí , v školskom a neziskovom prostredí. Pôsobím ako mediátor, špecializujem sa na alternatívne spôsoby riešenia konfliktov. Vo svojom prístupe uplatňujem Rosenbergov  koncept nenásilnej komunikácie, som aj trénerkou tohto prístupu. V súčasnosti sa venujem trénovaniu efektívnej profesijnej komunikácii v zdravotníctve a školstve. Podieľam sa na zavádzaní koučovacieho prístupu na univerzity a vysoké školy.

Verím v zmysel a význam  koučovacieho a mediačného prístupu, pretože otvára priestor pre slobodnú a rešpektujúcu komunikáciu v ktorej môžu vznikať kreatívne a užitočné myšlienky, projekty, či nápady.

Sociálna práca - Mgr., PhD.

Mediátor - odborná príprava

Nenásilná komunikácia

Občianska advokácia

Manažment neziskových a cirkevných organizácii

Mediátor

Tréner - soft skills, nenásilná komunikácia, alternatívne riešenie konfliktov