Eva Račková, PhD., ACC

Sládkovičova 11, 949 01 Nitra, Slovensko
Eva Račková, PhD., ACC
Adresár : Kouči / Kouč
Členstvo : ICF
Pôsobisko : Nitriansky kraj
Certifikácia : ACC
Prax /hod : 360
Kouč. vzdelanie /hod : 150
Príbuzné vzdelanie /hod : 370
Jazyk : slovenčina
Telefón : +421910842900

Na koučingu ma fascinuje tvorivý priestor medzi mnou a klientom. Pri vytváraní uvedomenia pracujem hĺbkovo s emóciami a potrebami klienta. Koučing využívam okrem individuálnych stretnutí, v školskom, zdravotníckom a neziskovom prostredí. Vo svojom prístupe uplatňujem Rosenbergov koncept nenásilnej komunikácie, som aj trénerkou tohto prístupu. V súčasnosti sa venujem trénovaniu efektívnej profesijnej komunikácii v zdravotníctve a školstve. Zavádzam inovatívne spôsoby výučby s využitím facilitačných, mediačných a koučovacích zručností. Spolupracujem pri zavádzaní koučovacieho prístupu na univerzity a vysoké školy. Pracujem s rozvojom emočnej inteligencie s využívaním psychometriky Luminalearning – Lumina Emotion. Som medzinárodne certifikovaná v Lumina Emotion in Individual and Team Coaching.

Verím v zmysel a význam koučovacieho a mediačného prístupu, pretože otvára priestor pre slobodnú a rešpektujúcu komunikáciu v ktorej môžu vznikať kreatívne a užitočné myšlienky, projekty, či nápady.

Sociálna práca - Mgr., PhD.Mediátor - odborná prípravaNenásilná komunikáciaObčianska advokáciaManažment neziskových a cirkevných organizácii
MediátorTréner - soft skills, nenásilná komunikácia, alternatívne riešenie konfliktov
V komunite SAKo sa intenzívne zapájam do viacerých projektov. Som koordinátorkou v Iniciatíve zavádzania koučovacieho prístupu na vysoké školy a univerzity v Nitre. Zapájam sa pravidelne do Putovného pohára a tiež Káva s koučom.