Denisa Morgensternová, BCTC

Pezinok
Denisa Morgensternová, BCTC
Adresár : Kouč
Členstvo : SAKo
Certifikácia : KcS
Kouč. vzdelanie /hod : 92
Jazyk : slovenčina
Telefón : 0918823039

Cesta je cieľ.

Všetci sme v prvom rade ľudia a až potom sme ľudia predstavujúci a zastupujúci v systéme rôzne pozície a statusy. Sme ľudia so svojimi hodnotami, presvedčeniami, názormi, emóciami a svojim jedinečným ja. Život osobný i profesionálny ma naučili mnohému. Rastieme každou skúsenosťou. Ale až koučing mi dal mnohé odpovede, ktoré som vždy mala v sebe. Len mi ich pomohol sformulovať, zhmotniť, zrealizovať. Mnohé veci sa dejú v živote mimo nášho vedomia, a práve tu pracuje efektívne kouč v rámci systémového koučingu, vďaka ktorému sa veci menia, transformujú aj mimo nášho racionálneho chápania.

20 rokov som pracovala v strednom a top manažmente v nadnárodných spoločnostiach aj v súkromnom sektore holdingovej spoločnosti i v asociáciách, v oblasti marketingu a salesu vo farmaceutickom priemysle, v riadení projektov v zdravotných a sociálnych službách, pohybovala sa v oblasti kultúry aj IT sektoru, zaoberala sa etikou a rozvojom služieb pre pacientov s alzheimerovou chorobou, zakladala som vzdelávacie systémy pre zamestnancov, zriadila o.z. ako platformu sebarozvoja, edukácie a komunikácie.

Práca s ľuďmi je rôznorodá, náročná, vyžaduje si veľkú dávku empatie a trpezlivosti. Vidím v ľuďoch ich obrovský potenciál ako i rezervy v systémoch, v ktorých sa pohybujeme.

Angažujem sa ako kouč a mentor pri hľadaní odpovedí na otázky klientov týkajúce sa osobného i profesijného života, ktoré sú neoddeliteľne prepojené. Pomáham klientom pozrieť sa na situáciu z odstupu, popremýšľať nad ňou a nájsť riešenie.

Business Coaching, Systemic coaching, Odbytová stratégia firmy, Firemné systémy a procesy, Projektový manažment, Marketing and sales strategy, Vzdelávanie a motivácia zamestnancov, Firemná kultúra a etika, Selling skills, Presentation skills, EU FPM
Mentoring v oblasti tvorby a implementácie stratégie rozvoja firmy, vedenia tímu
člen
fytoterapia, turistika, tanec, foto, maľovanie, bicykel, golf