Denisa Morgensternová, BCTC

Pezinok
Denisa Morgensternová, BCTC
Adresár : Kouč
Členstvo : SAKo
Certifikácia : KcS
Kouč. vzdelanie /hod : 92
Jazyk : slovenčina
Telefón : 0918823039

Cesta je cieľ. Všetci sme v prvom rade ľudia a až potom sme ľudia predstavujúci a zastupujúci v systéme rôzne pozície a statusy. Sme ľudia so svojimi hodnotami, presvedčeniami, názormi, emóciami a svojim jedinečným ja.

Život osobný i profesionálny ma naučili mnohému. Rastieme každou skúsenosťou. Ale až koučing mi dal mnohé odpovede, ktoré som vždy mala v sebe. Len mi ich pomohol sformulovať, zhmotniť, zrealizovať. Mnohé veci sa dejú v živote mimo nášho vedomia, a práve tu pracuje efektívne kouč v rámci systemického koučingu. Pomáha uvedomiť si naše presvedčenia, hodnoty, bloky, dochádza k transformácii procesov.

20 rokov som pracovala v strednom a top manažmente v nadnárodných spoločnostiach aj v súkromnom sektore holdingovej spoločnosti i v asociáciách, v oblasti marketingu a salesu vo farmaceutickom priemysle, v riadení projektov v zdravotných a sociálnych službách, pohybovala sa v oblasti kultúry aj IT sektoru, zaoberala sa etikou a rozvojom služieb pre pacientov s alzheimerovou chorobou. Práca s ľuďmi je rôznorodá, náročná, vyžaduje si veľkú dávku empatie a trpezlivosti. Vidím v ľuďoch ich obrovský potenciál ako i rezervy v systémoch, v ktorých sa pohybujeme. Ak chceš vniesť svetlo do svojho života, vzťahov, svojho ďalšieho smerovania, či nájdenie svojho poslania, rada pomôžem ako kouč i mentor. Ak niečo nefunguje v tíme alebo v práci, môžem ti pomôcť pozrieť sa na situáciu z odstupu, popremýšľať nad ňou a nájsť cestu…

Business Coaching

Systemic coaching

Marketing and sales strategy, EU FPM

Digital marketing

Selling skills

Presentation skills

Mentoring v oblasti marketingu, sales, vedenia porád, vedenia tímu, krízového manažmentu

člen

fytoterapia, turistika, tanec, foto, maľovanie, bicykel, golf