Zolo Demján

Prašník 489, 922 11 Prašník
Zolo Demján
Adresár : Kouč
Členstvo : SAKo
Prax /hod : 1200
Kouč. vzdelanie /hod : 120
Jazyk : slovenčina, čeština, angličtina, nemčina
Telefón : 0903 707 773

V živote sa snažím riadiť nadčasovými princípmi, ktoré mi pomohli byť úspešným vrcholovým športovcom (10 rokov štátny reprezentant v horolezectve), športovým lídrom (prezident ČS horolezeckej asociácie) a športovým diplomatom (člen predsedníctva medzinárodnej horolezeckej asociácie UIAA). Aplikácia tých istých princípov mi pomohli stať sa úspešným vrcholovým manažérom (personálny riaditeľ, generálny riaditeľ, predseda predstavenstva a predseda dozornej rady v nadnárodnej spoločnosti Holcim. V súčasnosti vidím moje poslanie v odovzdávaní skúseností a v pomoci nájsť ľuďom vnútornú rovnováhu a radosť v živote.

  • Prírodovedecká fakulta UK odbor inžinierska geológia a hydrogeológia
  • Manažérsky tréning vo švajčiarsku a Japonsku
  • Keynote speaker - inšpiratívne prednášky
  • Client Partner a lektor seminárov FranklinCovey

zakladajúci člen SAKO od roku 2006

  • Outdoorové špory (turistika, horolezectvo, skialpinizus, horský bicykel)
  • Fotografovanie