Bc. Peter Szigeti

[object Object]
Bc. Peter Szigeti
Adresár : Kouči / Kouč
Členstvo : SAKo
Prax /hod : 50
Kouč. vzdelanie /hod : 104

Mám ukončené vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore psychológia na Univerzite Cyrila a Metoda v Trnave. Okrem toho som študoval na ďalších 4 univerzitách (Trnavská univerzita v Trnave, Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzita Ivana Franka vo Ľvove). V r. 2008 a 2009 som bol účastníkom psychoterapeutickej komunity Satiterapie založenej českým psychiatrom pôsobiacim vo Švajčiarsku prof. Mirkom Frýbom. Mirko Frýba bol študentom prof. Ernsta Bluma (priamy žiak S. Freuda), Eugena Gendlina (focusing), manželov Morenových(psychodráma), C.Rogersa (PCA) či Waltera Zublina (priamy žiak C. G. Junga). V rámci 6. skupiny Satiterapie som osobne spoznal jeho priamych žiakov ako napríklad Karla Hájeka či Jana Bendu a získal v nich nielen skvelých učiteľov ale aj priateľov. Dotkol som sa tak učenia velikánov a zakladateľov svetovej psychológie a psychoterapie v neprerušenej línii. V rokoch 2018 a 2019 som bol účastníkom psychoterapeutickej komunity PCA na Slovensku.

Absolvoval som certifikovaný kurz: ACSTH (Approved Coach Specific Training Hours), Coach 104 , Mgr. Silvia Langermann, PCC

V ponuke