Bc. Martina Redenkovičová

Bc. Martina Redenkovičová
Prax /hod : 65
Kouč. vzdelanie /hod : 99
Príbuzné vzdelanie /hod : 12
Jazyk : slovenčina
Telefón : +421 903 269 929

Keď robíte viac ako 25 rokov v manažérskych pozíciach zahraničných korporátov, naučíte sa riadiť procesy, reagovať na nepredvídané situácie, riešiť krízové stavy a byť odolný voči stresu…. Ale to, čo vás najviac naučí o ľudskej duši, jej skrytých komnatách, emóciách a reakciách na toto všetko je „koučing“ svojich najbližších a každodenný život. Mojim najväčším úspechov v oblasti koučingu je výchova troch dospelých synov a zosúladenie s náročnou prácou. A keďže je život príliš krátky na to, aby sme všetky chyby skúsili na vlastnej koži, rada s tým pomôžem komukoľvek, kto to zažil, aktuálne prežíva alebo sa chce len preventívne chrániť.

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, odbor Andragogika v profilácii na personálny management; Program odbornej prípravy MEDIÁTORA; Coaching work with barriers (12 hod.); Business coaching (60 hod.); Development of Core Competencies (12 hod.); Group and Team Business Coaching (27 hod.)

Cestovanie / záhrada / pečenie