Bc. Mária Čičková

Bc. Mária Čičková
Adresár : Kouči / Kouč
Členstvo : SAKo
Prax /hod : viac ako 100
Kouč. vzdelanie /hod : 128
Príbuzné vzdelanie /hod : viac ako 1000
Jazyk : slovenčina
Telefón : 0915 829 968

Centrom môjho profesijného života je práca s ľuďmi. Zameriavam sa hlavne na rozvoj porozumenia sebe aj svetu, uvoľnenie prirodzeného (ohromného!) potenciálu v každom z nás a podporu psychickej stability a odolnosti. V práci využívam holistický prístup a prístup zameraný na neurobiologický, sociálny a emocionálny vývin. Teší ma práca, ktorá má zmysel a môžem v nej uplatniť tak svoje organizačné schopnosti, komunikačné zručnosti ako aj kreativitu. Mimo práce som mama 11 – ročného mladého muža a srdcom cestovateľka. Mám rada spoznávanie nového a vyhovuje mi dynamická zmena. V súčasnosti som konateľkou konzultačnej spoločnosti.

 • 2012 – 2015 Psychológia (Bc.) Katolícka univerzita v Ružomberku
 • Komplexný výcvik v koučingu- medzinárodná certifikácia
 • Koučovacie zručnosti pre manažérov- I., II., III.
 • Konflikt manažment
 • Komunikácia negatívnych udalostí vo firme
 • HR marketing
 • Pohovorujte Ynak- behaviorálny výberový pohovor
 • Interný audítor kvality podľa požiadaviek normy ISO 9001: 2015
 • Krízová intervencia
 • Kurz krízovej intervencie v prípadoch emocionálneho a psych. násilia
 • Krízová intervencia v prípade prírodnej katastrofy, útoku, smrti, samovraždy
 • Reziliencia- podpora psychickej odolnosti detí a dospelých
 • Komplexná trauma a jej vplyv na vývin
 • Arteterapeutické intervencie pre deti s traumou
 • Rodinná terapia zameraná na vzťahovú väzbu
 • Terapia hrou a filiálna terapia
 • Dieťa a rodina v rozvode
 • Arteterapia- komplexný 3 ročný výcvik
 • Kurz poradenstva pri dojčení (2011, 2019)
 • Pokročilé kurzy poradenstva pri dojčení (priebežne)
 • Kurz poradenstva ergonomického nosenia detí
 • Základy terapeutickej komunity a skupinovej psychoterapie
 • Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami
 • Sandplaying- komplexný kurz- využitie pieskoviska v diagnostike, poradenstve a v terapii
 • Famillienbrett- rodinná doska
 • Práca s párom v konflikte
 • Senzorická integrácia v školskom prostredí
 • Etikoterapia
 • Skúsenosti, sila a nádej v liečení traumy: zdieľanie múdrosti 12 krokov AA
Pre rodiny:
 • Posilňovanie rodičovských zručností a vzťahová výchova
 • Komplexné služby v oblasti terapie rodín
 • Poradenstvo pri dojčení
 • Poradenstvo pri nosení bábätka
 • Práca s párom (partnerstvo, rodičovstvo, intimita a vedomý dotyk, pár v konflikte)
 • Sprevádzanie rodín v rozvodovom a porozvodovom období
 • Krízová intervencia rodín
 • Prednášky a workshopy
Pre jednotlivcov:
 • Sprevádzanie dospelých zložitými životnými situáciami
 • Sprevádzanie detí zložitými životnými situáciami
 • Krízová intervencia
 • Sprevádzanie žien po strate bábätka (spontánny potrat, umelé prerušenie tehotenstva, úmrtie bábätka)
 • Rozvoj sebapoznania - kto som a prečo tu som
 • Budovanie vnútornej sily, stability a slobody
 • Sebaúcta, sebaláska, sebahodnota, sebaprijatie
 • Prednášky a workshopy
Pre firmy a organizácie:
 • Krízová intervencia
 • Koučing a poradenstvo
 • Prednášky a workshopy
 • Regionálny klub koučov Trnava