Koučing a koučovací prístup v praxi

Koučing a koučovací prístup v praxi

Manažéra nadnárodnej spoločnosti Jakuba trápila pracovná téma a tak ma oslovil: „Neviem byť rázny k svojim podriadeným a oni to zneužívajú.“

Vo svojej praxi som sa stretla aj s direktívnou reakciou na takúto situáciu: Ako je to možné? Taký úspešný manažér? Veď keby to nevedel, ako by mohol dosiahnuť toho, čo už dosiahol?

Ako k takejto téme pristupuje manažér – kouč?

Čo konkrétne
si vtedy všímate a uvedomujete u svojich zamestnancov a u seba? Usmievajú sa všetci alebo len niektorí? Ktorí sú to? Čo si myslíte, čo ich k tomu vedie? Riešili ste podobnú situáciu už v minulosti? V čom to bolo iné? Čo konkrétne sa dialo, keď sa vám to podarilo? Ako konkrétne ste konali, prípadne hovorili, keď ste zlosť necítili? Povedzme, že vaši podriadení to nezneužívajú, nikto sa neusmieva, naopak, správajú sa podľa vašich predstáv. Čo sa tým zmení?

Na tomto príklade je možné si všimnúť rozdiel v postoji manažéra a manažéra-kouča. Ten druhý využíva koučovací prístup v praxi. Skúste o tom chvíľu pouvažovať a uvedomiť si svoje myšlienky. Pri ktorom prístupe si Jakub viac uvedomí súvislosti a možnosti, alebo získa nový vhľad na tú istú situáciu?

Ako koučovací prístup v praxi naštartuje zmenu myslenia?

Koučing a koučovací prístup naštartuje zmenu postoja a myslenia človeka, čo pozitívne ovplyvňuje pracovnú výkonnosť. Koučovací prístup rozšíri paletu nástrojov, ktoré má manažér pri vedení ľudí k dispozícii. Je dôležité pomenovať a uchopiť odlišnosti. Rozdiely sú v štruktúre koučovania a použitých nástrojov. Ak je to opomenuté, potom sa veľmi pravdepodobne môže stať, že koučovanie na pracovisku úspešné  nebude.

A čo znamená koučovací prístup v praxi?

  • tréning s prvkami koučingu (vybrané prvky koučovacieho procesu, ktoré proces štandardného tréningu výrazne obohatia a zefektívnia),
  • manažérske zručnosti vo vedení ľudí (vybrané zručnosti z kompetencii koučingu, ktoré motivujú zamestnancov zvnútra, učia ich samostatnosti a preberaniu zodpovednosti),
  • pracovné porady, spätná väzba, rozhovory či pohovory s prvkami koučingu (vybrané zručnosti z kompetencii koučingu, ktoré pomáhajú obsah zacieliť a maximálne využiť potenciál človeka, či zmeniť jeho postoj v správaní alebo zmeniť myslenie-pohľady na riešenia),
  • vedenie predaja (kde pri použití konkrétnych vybraných koučovacích zručností sa rozhovor so zákazníkom mení a zákazník je oveľa ochotnejší spolupracovať a konkrétne definovať svoje potreby z dlhodobého hľadiska).

Zaujíma vás, ako by vaša firma mohla benefitovať zo zavedenia koučovacieho prístupu do riadenia?

Tieto informácie získať na bezplatných eventoch v rôznych regiónoch. Harmonogramy a termíny sú uvedené na webovej stránke SAKo v sekcii Podujatia.  Patria sem Regionálne kluby koučov pre verejnosť, rôzne webináre koučov, celoslovenské putovné workshopy, káva s koučom a podobne. Na tieto bezplatné eventy sa môže záujemca bezplatne prihlásiť cez SAKo alebo priamo osloviť profesionálneho kouča. Tiež môže požiadať aj o prezentáciu koučingu podľa medzinárodných princípov alebo koučovacieho prístupu priamo na pôde svojej firmy, alebo aj online. Získané informácie vám pomôžu správne sa rozhodnúť, ak chcete vo firme chcete podporiť atmosféru produktivity, rešpektu a dôvery.  

PhDr. Mgr. Jarmila Záborská, PCC
profesionálny externý senior kouč

Kontaktuje nás!

V prípade záujmu o niektoré z vyššie uvedených podujatí alebo možností na mieru vyplňte prosím formulár a my sa vám ozveme. 

17. augusta 2021Comments Off, Koučing | koučovací prístup | koučovanie slovenská asiociácia koučov
Komentáre

Komentáre sú vypnuté