Regionálne kluby koučov

Regionálne kluby koučov

Všetkých záujemcov o koučovanie pozývame na regionálne Kluby Koučov (RKK), ktoré sa cca raz za mesiac konajú v:

Bratislava koordinátorka: Monika Hricáková
Nitra koordinátor: Peter Švec
Žilina koordinátor: Peter Seemann
Martin koordinátorka: Andrea Schovancová
Banská Bystrica koordinátorka: Petra Labašová
Lučenec koordinátorka: Janette Horstmann
Košice koordinátorka: Lucia Bencková
SR centrálna koordinátorka: Monika Hricáková

Konkrétne termíny nájdete v Kalendári.

 

Budeme radi, ak budete spoločný program klubov aktívne ovplyvňovať tak, aby všetkým dobre bolo. Tu nájdu regionálni koordinátori Rámcové pravidlá organizácie.

Pozrite sa, ako to vyzeralo počas roka 2019 v kluboch koučov na Slovensku – prezentácia

 

Náš virtuálny klub koučov

nájdete na našom facebooku – facebook.com/slovenskaasociaciakoucov

 

 

Koučovia, rovnako ako iné profesie sa radi stretávajú k spoločným odborným témam, aby sa niečo nové naučili, inšpirovali sa a hlavne – aby sa posunuli ďalej.

Keď sme pred dvoma-troma rokmi premýšľali v SAKO, ako lepšie podporovať rozvoj koučov, bolo viac ako logické, že sme sa v spomienkach vracali k nejjednoduchšej a predsa zároveň aj najkomplikovanejšej forme. A tou sú regionálne kluby SAKO (ďalej len RKK). Majú široký dosah, vedia lepšie osloviť lokálne cieľové skupiny, dokážu zabezpečiť kvalitné vzdelávanie aj zdieľanie  dôležitých informácií. Vedia stmeliť aj podporiť tých, ktorí sa koučingu profesionálne venujú. Informovať o dianí v tejto oblasti, spolupracovať s profesionálnymi združeniami a participovať na tvorbe a uplatňovaní profesionálneho rozvoja koučov. Členovia RKK sú garantami etických aj profesionálnych princípov koučingu na Slovensku a preto vedia pomôcť aj budúcim koučom v praxi. Prečo sú RKK zároveň tak komplikované? Pretože RKK musia nielen nájsť vhodnú tému a odprezentovať ju. Treba ju aj marketingovo odpromovať, komunikovať s cieľovou skupinou, zorganizovať podujatie, technicky ho pripraviť, pracovať v tíme, atď.

Využime teda túto príležitosť a poďme sa o tom viac porozprávať – nájdite si svoj regionálny klub koučov vo Vašom regióne.