Naše konferencie

2011

8. – 9. september 2011, Bratislava, 4. konferencia o koučovaní s medzinárodnou účasťou
na Slovensku.

3.- 4. február 2011, Praha, II. mezinárodní setkání koučů,
pod patronátom ČAKO, v spolupráci so SAKo a ICF SR.

 

2008

22.-23. október 2008, Bratislava, 3. konferencia o koučovaní s medzinárodnou účasťou
na Slovensku pod názvom Koučovanie ako súčasť kultúry modernej spoločnosti.

 

2006

16.-17. november 2006, Sliač-Sielnica, 2. medzinárodná konferencia o koučovaní.
na Slovensku pod názvom Osobný rast – zdroj bohatstva organizácií.

 

2005

5.-6. máj 2005, Banská Bystrica, 1. medzinárodná konferencia o koučovaní.
na Slovensku pod názvom Osobný rast – zdroj bohatstva firiem.

Kalendár podujatí