Interné dokumenty

Interné dokumenty

Zaheslované dokumenty sú len pre členov SAKo. Heslo môžete pýtať u admina.

Uznesenia predsedníctva

  • 10.09.2019 Skype, Uznesenie predsedníctva SAKO
  • 20.08.2019 Skype, Uznesenie predsedníctva SAKO
  • 09.07.2019 Skype, Uznesenie predsedníctva SAKO
  • 11.06.2019 Skype, Uznesenie predsedníctva SAKO
  • 14.05.2019 Skype, Uznesenie predsedníctva SAKO
  • 22.2.2014, B. Bystrica, Uznesenie k personálnym záležitostiam po VZ 2014.
  • 13.12.2012, e-mail, Uznesenie k zmene revízora.
  • 28.5.2012, e-mail, Uznesenie k smernici Stratégia.
  • 25.4.2012, e-mail, Uznesenie k smernici Pomoc a odmeňovanie.
  • 26.4.2010, B. Bystrica, Uznesenie k dotovanému podujatiu.

Smernice

Potvrdenia o pridelení SAKo vzdelávacích kreditov (SVK)

Ostatné dokumenty

Valné zhromaždenia

14. valné zhromaždenie SAKo sa konalo 16. marca 2019 (sobota) o 9:00 v rámci jarnej Koučovice,
Banská Bystrica – Staré Hory, Hotel Altenberg.

Zoznam dokumentov:

Pred: Prihláška na VZ + Koučovicu
Pozvánka
Počas: Program
Po: Uznesenie, Príloha 1, Príloha 2 ,Príloha 3, Príloha 4

 

13. valné zhromaždenie SAKo sa konalo 7. apríla 2018 (sobota) o 8:30 v rámci jarnej Koučovice,
Banská Bystrica – Selce, Penzión Selčianka.

Zoznam dokumentov:

Pred: Prihláška na VZ + Koučovicu,
Plná moc k zastupovaniu na VZ
(doc 40 kB) – pošlite na admin@koucovia.sk.
Počas: Program
Po: Uznesenie, Príloha 1, Príloha 2 a 3, Príloha 4, Príloha 5
Fotogaléria

 

12. valné zromaždenie SAKO sa konalo 1. apríla 2017 (sobota) o 8:30
v Staré Hory, Penzión St. Maria v rámci jarnej Koučovice.

Zoznam dokumentov:

Pred: Prihláška na VZ + Koučovicu,
Plná moc k zastupovaniu na VZ
(doc 40 kB) – pošlite na admin@koucovia.sk.
Počas: Program
Po: Uznesenie s prílohou1, prílohy 2, 3, 4, príloha 5
fotogaléria

 

11. valné zhromaždenie SAKO sa konalo 12.3.2016 (sobota) o 8:30
v Tajove, Villa 27, v rámci jarnej Koučovice.

Zoznam dokumentov:

Pred: Prihláška na VZ + Koučovicu,
Plná moc k zastupovaniu na VZ
(doc 40 kB) – pošlite na admin@koucovia.sk.
Počas: Návrh programu
Po: Uznesenie
Príloha 1 – prezenčná listina
Príloha 2,3 – hospodárenie 2015 a návrh rozpočtu 2016
Príloha 4 – správa revízora
Príloha 5 – správa predsedu
Fotogaléria

 

10. valné zhromaždenie SAKO sa konalo 9.2.2015 (pondelok) o 12:00
v Bratislave, Prešovská 39, Hotel Echo

Zoznam dokumentov:

Pred: Prihláška na VZ,
Plná moc k zastupovaniu na VZ
(doc 40 kB) – pošlite na admin@koucovia.sk.
Počas: Návrh programu VZ (témy, ako minulý rok, ďalšie návrhy posielajte na e-mail),
Správa revízora,
Správa predsedníčky o činnosti za rok 2014.
Po: Uznesenie.

 

9. valné zhromaždenie SAKO sa konalo 17.2.2014, o 9:30
v Bratislava, Gajova 4, Maxman Consultants, s.r.o.

Zoznam dokumentov:

Pred:
Počas: Návrh programu VZ,
Správa revízora,
Správa predsedníčky o činnosti za rok 2013,
Programový zámer predsedu na rok 2014.
Po: Uznesenie

 

8. valné zhromaždenie SAKO sa konalo 7.3.2013, o 13:00
v Bratislava, Gajova 4, Maxman Consultants, s.r.o.

Zoznam dokumentov:

Pred:
Počas: Návrh programu VZ,
Správa predsedníčky o činnosti za rok 2012,
Správa revízora,
Programový zámer predsedníčky na rok 2013.
Po: Uznesenie

 

7. valné zhromaždenie SAKO sa konalo 14.2.2012, o 13:00
v Bratislava, Gajova 4, Maxman Consultants, s.r.o.

Zoznam dokumentov:

Pred:
Počas: Program VZ,
Správa predsedu o činnosti za rok 2011,
Stratégia-návrh
, Správa zo SC ELM-ICF Praha,
Správa revízora,
Programový zámer predsedníčky na rok 2012.
Po: Uznesenie.

 

6. valné zhromaždenie SAKO sa konalo 25.2.2011 v Bratislave.

Zoznam dokumentov:

Pred:
Počas: Program VZ,
Správa predsedníčky o činnosti za rok 2010,
Správa revízora,
Programový zámer predsedu na rok 2011.
Po: Uznesenie.

 

5. valné zhromaždenie SAKO sa konalo 25.1.2010 v Banskej Bystrici.

Zoznam dokumentov:

Pred:
Mapa miesta konania,
Výber termínu konania a prihláška na VZ,
Plná moc k zastupovaniu na VZ,
Koncept Akreditácie pre prejednanie na VZ.
Počas: Program VZ,
Členská základňa 2009,
Správa o činnosti za rok 2009,
Správa revízora.
Po: Uznesenie,
Schválený rozpočet 2010.

 

4. valné zhromaždenie SAKO sa konalo 12.02.2009 v Banskej Bystrici:

Pred:
Počas: Program VZ, Aktivity členov 2008, Správa o činnosti za rok 2008.
Po: Uznesenie z VZ, Schválený rozpočet 2009, Stratégia, Smernice:

Fotogaléria
(štatistika čerpania ČBR – viď dokument vyššie “Schválený rozpočet”)

 

3. valné zhromaždenie SAKO sa konalo 31.1.2008 v Banskej Bystrici:

Pred: Avízo o konaní, Pozvánka, Mapa miesta konania, Zápisnica z prípravného výboru.

Počas: Návrh programu VZ, Aktivity členov 2007.
Po: Uznesenie z VZ

 

2. valné zhromaždenie SAKO sa konanalo 25.1.2007 v Banskej Bystrici:

Pred: Pozvánka, Mapa miesta konania.

Počas: Zoznam prijatých benefitov a záväzkov.
Po: Uznesenie z VZ
Fotogaléria

 

1. valné zhromaždenie SAKO konané 17.3.2006 v Banskej Bystrici:
Zápis z ustanovujúcej schôdze

Kalendár podujatí