Členovia SAKo sa môžu zapojiť do aktuálne bežiacich projektov a iniciatív.
Ak sa chcete zapojiť, alebo máte záujem o viac informácií, kontaktujte prosím vedúceho daného projektu/iniciatívy.

Aktuálne bežiace projekty a inciatívy SAKo

Názov Cieľ Predpokladané trvanie Možnosti zapojenia sa Vedúci/a Kontakt
Iniciatíva ku koordinovanému zavádzaniu KP na VŠ Zavedením koučovania a koučovacieho prístupu výrazne prispieť k zvýšeniu kvality / užitočnosti / efektívnosti vyskokoškolského štúdia
-> Zavedenie koučovacieho prístupu aspoň na troch VŠ na Slovensku
niekoľko rokov  – komunikácia s VŠ v regióne
– príprava a realizácia prezentácií, workshopov
Eva Timková etimkova@sako.sk
Štartovací koučovský balík Vytvorenie formulárov typických dokumentov, používaných pri koučingu (koučovacia zmluva, GDPR, …)
-> poskytnúť členom SAKo ďalší benefit a motivovať koučov k vstupu
2019  – poskytnutie príkladov dokumentov, alebo tipov na dokumenty
– spracovanie dokumentov do šablón
Peter Jászberényi chairman@sako.sk
Propagácia certifikácie SAKo Dostať certifikáciu SAKo do povedomia relevantných cieľových skupín
-> zvýšiť kredit SAKo a jeho certifikácie a dať možnosť certifikovať sa koučom, ktorí nemôžu alebo nechcú absolvovať certifikáciu ICF
2019/2020  – príprava marketingovej stratégie a komunikácie
– realizácia marketingových aktivít (napr. tvorba informačných materiálov)
Peter Jászberényi chairman@sako.sk