Máš milión možností! To je o čo sa snažím. Otvárať myseľ, podnecovať kreativitu klienta a nachádzať spolu s ním odpovede na otázky, s ktorými prichádza. Som nápomocná, plne prítomná, aktívne počúvam a rešpektujem prostredie a schopnosti každého klienta.