- vysokoškolské štúdium organickej chémie, psychológie a managementu - akreditované štúdium koučingu, arteterapie - nadstavbové a kontinuálne štúdium v obore kouč a arteterapeut - viac ako 15 ročná prax v manažmente, 11 rokov práce v korporáte, 25 rokov v oblasti HR